Zakaria má matematické vzdělání a baví ho zejména týmová práce a výzvy spojené se zlepšováním energetické účinnosti při výrobě skla.

Obohaťte své schopnosti v kultuře spolupráce a inkluzivního přístupu

Setkání se Zakariou, vedoucím projektu ve výzkumu a vývoji oddělení tavení skla a žáruvzdorných materiálů.

#par-11206
#par-11201

Jaká byla vaše pracovní dráha před nástupem do společnosti AGC?
Vystudoval jsem matematiku. Po studiu v Maroku jsem ve Francii obhájil diplomovou práci o matematice aplikované na jaderné reaktory. Poté jsem se v rámci postdoktorského studia věnoval skladování radioaktivního odpadu. Pak jsem se rozhodl změnit směr a nastoupil jsem do společnosti AGC. Protože mě lákaly vědecké výpočty použitelné v dopravě, energetice a meteorologii, rozhodl jsem se pro volbu, která mi byla blízká.

Jaká je vaše role vedoucího projektu výzkumu a vývoje? 
Mám na starosti elektrifikaci, zejména elektrický příhřev. Máme různá pracoviště v Evropě a po celém světě. Do mé kompetence spadá technická analýza a analýza proveditelnosti, pochopení fungování nových procesů až po podání žádosti o financování projektu, včetně všech potřebných finančních analýz. Podílím se také na podpoře našeho technického oddělení při realizaci těchto projektů. V neposlední řadě podporuji výrobní týmy, aby tyto nové procesy začaly používat.

Pracujete zejména na elektrickém příhřevu?
Dělám na výzkumu a vývoji v této oblasti. V běžné sklářské peci se surovina taví pomocí energie získané spalováním uhlovodíků. Cílem elektrického příhřevu je nahradit část této energie z fosilních paliv, a tím dekarbonizovat výrobu skla využitím skutečnosti, že roztavené sklo je elektrickým vodičem. Vstřikováním elektrod do skelné lázně proud teče od jedné elektrody ke druhé, čímž se uvnitř materiálu vytváří teplo účinněji než při použití fosilních paliv. Jedná se o jemné operace, které musí být dobře zvládnuty. Na vyšší úrovni koordinuji technické údaje a hledám způsoby, jak optimalizovat jejich energetickou účinnost.

Čeho si ve vaší každodenní práci nejvíce ceníte?
Velmi si cením toho, že je moje práce multifunkční, protože je součástí strategie společnosti AGC, která se snaží snížit uhlíkovou stopu výroby skla. Myslím, že mám štěstí, že jsem součástí týmu, který pracuje na udržitelném rozvoji. Je to každodenní velmi stimulující hnací síla! Tím, že se podílíme na výzkumu a vývoji, jsme také žádáni, abychom pomáhali kolegům ve výrobě. Přinášíme odborné znalosti a jiný pohled na věc, který tyto týmy nemají čas rozvíjet. Cítíme se ceněni a zároveň užiteční.

#par-11211

Myslím, že mám štěstí, že jsem součástí týmu, který pracuje na udržitelném rozvoji. Je to každodenní velmi stimulující hnací síla! 

#par-11221
#par-11216

 

Jak se dosud vyvíjely vaše dovednosti? 
Moje dovednosti v oblasti plochého skla jsem získal v týmech, které jsou velmi otevřené ve sdílení know-how. Kromě technických znalostí mi společnost AGC umožnila rozvíjet také měkké dovednosti prostřednictvím školení o profilech MBTI nebo managementu. Tyto kurzy jsou velmi přínosné, protože vám pomohou lépe poznat sebe sama, a jsou nesmírně užitečné při řízení projektů s multidisciplinárními týmy: pochopíte osobnost a chování lidí, se kterými pracujete.

Když vezmeme hodnoty společnosti AGC, kterou z nich byste si vybral a proč? 
Zásadní je pro mě rozmanitost. I když jsem velmi hrdý na to, že se mohu podílet na ekologických projektech, bez rozmanitosti a vědomí, že planeta je zde pro nás všechny, bychom nedosáhli takového pokroku. V AGC přicházíme do styku s kolegy z mnoha různých kultur, zemí a náboženství. Nakonec ale nejsme tak rozdílní, abychom nemohli vyvíjet věci společně. Kdybychom byli všichni stejní, byla by to extrémní nuda!

Co očekáváte nejvíce od vaší kariéry ve společnosti AGC?
Výroba bezuhlíkového skla je jen začátek. Chci sledovat vývoj těchto projektů a to, jak můžeme mít skutečný dopad na světový průmysl. Rád bych tento vývoj sledoval například až do roku 2030 a viděl, jak plníme náš závazek snížit naši stopu CO₂ o 30 %. Kromě toho bych chtěl hrát roli mentora mladých - nebo ne až tak moc mladých - lidí, kteří do skupiny přicházejí, abych jim mohl předat dosud získané odborné znalosti.

Co byste řekl někomu, kdo uvažuje o práci ve společnosti AGC?
Přijít pracovat do mého oddělení znamená začlenit se do týmů s velmi otevřeným myšlením se spoustou vědeckých, technických a lidských výzev, které vyvíjejí řešení pro budoucnost. Navíc je společnost AGC jedním z mála průmyslových odvětví, která stále sídlí v Belgii, a zejména ve Valonsku. Je obzvláště zajímavé mít možnost právě zde pracovat v mezinárodním prostředí.

 

Nakonec ale nejsme tak rozdílní a můžeme vyvíjet věci společně. Kdybychom byli všichni stejní, byla by to extrémní nuda!

 

#par-8931
Careers at AGC

Make your Mark Every Day

Zanechte svou stopu každý den.

Ve společnosti AGC měníte svět pomocí inovativních materiálů, technologií a řešení. Díky úzké spolupráci v mezinárodním týmu nabývají vaše nápady a odborné znalosti nové hodnoty. A díky dodržování nejvyšších výkonnostních a etických standardů zlepšují výzvy, které překonáte, každodenní život milionů lidí.

Udělejte ze své profesní kariéry každodenní podstatnou součást světa

Připojte se k nám v AGC !

 

More testimonials