Achter het AGC Technovation Centre (Gosselies, België) ligt een geavanceerde structuur om de zend- en ontvangstkwaliteit van antennes te meten.

Glas als antennedrager

Beglazing leveren aan de auto-industrie wil vandaag zeggen rekening houden met de nood aan connectiviteit. In bepaalde wagens van het hoger gamma zitten al enkele tientallen antennes, waarvan een deel in het glas ingewerkt zijn, voor radiofrequenties, de gsm, bluetooth, gps, afstandsbediening allerhande ... Met de opkomst van de zelfrijdende wagen zullen voertuigen nog meer communiceren: tussen elkaar, met de openbare infrastructuur en de hele omgeving in ruime zin. 

AGC Glass Europe wilde dus vooruitlopen op deze problematiek en zich opstellen als grote speler in de connectiviteit, niet alleen in de autosector maar ook op andere gebieden.  

#par-8406
#par-8361
frequencies

Van 0 tot 100 GHz

Volledig gamma van frequenties

#par-8366
antenna

Alle types antennes

Uitzending, telematica, 5G

#par-8371
industries

Tal van gebieden

Auto, Bouw, Transport, Telecom, ... 

#par-8411
#par-8376

De Europese teams ontwierpen een infrastructuur die twee anechoïsche kamers huisvest. Ze putten hiervoor uit de ervaring van hun Japanse collega's die voor gelijkaardige installaties instaan. Deze kamers zijn ondoordringbaar voor geluidsgolven door een metalen pantsering van kegels van schuim op de binnenwanden. Het zijn grote ruimtes die speciaal ingericht zijn om geen enkele elektromagnetische storing te ondergaan. Het signaal is dus zuiver genoeg om de ontvangst- en zendkwaliteiten van allerlei antennes zeer nauwkeurig te kunnen meten.  

De investering van ongeveer 10 miljoen euro werd financieel gesteund door Wallonië, dat deze infrastructuur ook graag zag dienen als technologisch platform voor de verschillende actoren in de connectiviteit in Wallonië. 
Met deze nieuwe infrastructuur kan AGC Glass Europe een volledige service aanbieden voor de aanmaak van antennes, met meteen ook een kortere ontwikkelingstijd en lagere kosten. Het ontwerp van de antenne vertrekt van een ontwikkeling die steunt op een deskundigheid in digitale simulaties. De antenne wordt vervolgens fysisch geoptimaliseerd en haar prestaties worden gemeten in een anechoïsche kamer. Het kan zowel om  telematica- als om zendantennes (radio, tv …) gaan.  

AGC stelt zijn expertise in antennes open voor nog andere domeinen dan glas: bouw, transport, luchtvaart/ruimtevaart, telecommunicatie, ... En wil elke fabrikant begeleiden bij metingen/validaties of de snelle en efficiënte ontwikkeling van zijn producten. 

 

#par-8426
#par-8386

Focus op innovatie

Met zijn twee anechoïsche kamers beschikt AGC Glass Europe over een spitstechnologische infrastructuur om alle diensten te kunnen aanbieden die bij de ontwikkeling van antennes horen. Van het design van de antennes langs de digitale simulaties tot hun fysische optimalisatie en de meting van hun prestaties in de anechoïsche kamer. Deze deskundigheid is toepasselijk op antennes in glas, maar ook in andere materialen en betreffen tal van gebieden: auto, transport, bouw, luchtvaart/ruimtevaart, telecommunicatie, ... 

Voor meer informatie over onze expertise op het gebied van antenneontwerp, meetdiensten en producten, ga naar www.pulsaart.com of neem contact op met pulsaart@agc.com.

Meer info over de ingebouwde antennes in autobeglazing op www.agc-automotive.com

#par-8431
#par-8391

Focus op connectiviteit

In de context van toenemende behoeften aan connectiviteit blijkt glas een goede drager van antennes, zowel voor de auto-industrie als voor de bouw, waar de beglazing kan uitgerust worden met wifi-, 4G- of 5G-antennes. Deze oplossing heeft niet alleen haar efficiëntie al bewezen, maar is ook discreet en draagt dus bij tot het esthetisch voorkomen. AGC Glass Europe ontwikkelt systemen voor elk type antenne: zowel om uit te zenden (0-1 GHz), als in de telematica (1-6 GHz) of 5G mmWave (10-100 GHz). 

Voor meer info (in het Engels) over de problematiek van de connectiviteit, klikken op mobiliteit en steden van morgen.

More stories