AGC Glass Europe plant een herstructurering in haar vestiging van Seneffe


AGC Glass Europe bracht op 12 januari 2021 de ondernemingsraad van de vestiging in Seneffe (België) op de hoogte van haar voornemen om de productiecapaciteit en de vaste kosten van de TIV-activiteit (Transport & Industrial Vehicles) te verminderen. Dit plan is gericht op het herstel van de rentabiliteit en het bestendigen van de activiteit. Het voorziet in een afslanking van het personeelsbestand met 47 mensen, op een totaal van 210 werknemers, in de fabriek van Seneffe.

De TIV-afdeling van de fabriek in Seneffe is gespecialiseerd in de productie van glas voor het spoorvervoer. De industriële prestaties van deze afdeling zijn al vele jaren ontoereikend, met structurele, financiële verliezen voor de TIV-activiteit van AGC als gevolg. In 2019 werd door de toename van de productievolumes toch een eerste positief financieel resultaat behaald. Het jaar 2020 zorgde echter voor een abrupt keerpunt toen de marktvraag op halflange termijn terugliep.

De impact van het Coronavirus
De wereldwijde verspreiding van het Covid-19-virus veroorzaakte een scherpe krimp van de TIV-markt zowel voor origineel (OEM) als vervangglas. Fabrikanten van spoorrijtuigen zien hun productielijnen ernstig vertraagd door een veelzijdige crisis (gezondheidscrisis, leveringscrisis, enz.). Spoorwegexploitanten verminderen het aantal rijtuigen in dienst en het onderhoud ervan drastisch om zo hun exploitatiekosten te verlagen. De opdrachtgevers voor investeringen in de vernieuwing van het spoorrijtuigenpark hebben bepaalde overnames uitgesteld of zelfs geannuleerd om zo kasmiddelen voor andere activiteiten te vrijwaren. 

De impact van een structurele crisis
Bovendien was er al de tendens bij de grote Europese spoorwegexploitanten, onafhankelijk van het Covid-19-virus, om de bestellingen voor vervangbeglazing te verminderen om zo de uitgaven te beperken. Enkele grote exploitanten leden ook inkomstenverliezen en voerden kostenverminderingsprogramma’s door.
Om de energietransitie te versnellen, kondigde de Europese Unie 2021 aan als het Europees Jaar van de Spoorwegen, met de bedoeling het spoorvervoer te bevorderen. Als deze overgang naar duurzame en intelligente mobiliteit wordt bevestigd, zou de productie en upgrade van treinen in 2022 en 2023 moeten toenemen, waardoor de vraag naar beglazing waarschijnlijk pas vanaf 2024 zal toenemen.

Reorganisatie om te weerstaan
Om een dergelijke inkrimping van de TIV-markten te weerstaan tot het verhoopte herstel in 2024, is het voor de TIV-activiteit van AGC Glass Europe van vitaal belang om haar productiecapaciteit in Seneffe te verminderen en haar vaste kosten op verschillende manieren te verminderen om zo haar verliezen en dus haar impact op de financiële resultaten van de groep te beperken. 
De fabriek in Seneffe heeft momenteel 210 mensen in dienst en is van plan om het personeelsbestand met 47 personen te verminderen. Samen met de verschillende betrokken partners zal een sociaal plan en de bijbehorende steunmaatregelen worden onderzocht.Deel deze pagina

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
Public Affairs & Communication
Mobile: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

Transport & Industrial Vehicles

Benoît Haegdorens
Mobile: +32 496 305 290
Benoit.Haegdorens@agc.com

AGC Glass Europe, een Europees leider in vlakglas

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector en andere industriële sectoren (transport, solar-industrie en hightech). Het is de Europese tak van AGC, een wereldleider in vlakglas, met meer dan 100 locaties in heel Europa en heeft ongeveer 15.300 werknemers.
Meer info op www.agc-glass.eu (corporate site), www.agc-yourglass.com (glas voor de bouw) en www.agc-automotive.com (autoglas).