#par-7646

Your Dreams,
Our Challenge

#par-7641
#par-7661
#par-7651

Zelenější a inteligentnější města, pokročilá konektivita, nové modely mobility. Svět, který nás obklopuje, se rychle vyvíjí.

AGC neustále přidává sklu novou hodnotu a bez ustání jej vylepšuje, tak se vše, co souvisí se zasklením, dostává do samotného centra revolučních technologických postupů.

Některé tyto pokrokové sklářské přístupy již nyní mění náš budoucí způsob života, způsob přemísťování a komunikace. Vaše sny jsou pro nás výzvou.

#par-7656
Intro innovation
#par-7671
#par-7666
#par-7676
#par-7691
#par-7681
Landing picto buildings

Sklo ve službách měst budoucnosti

Zvyšování požadavků souvisejících s inteligentními městy a udržitelnými způsoby života je doprovázeno výrazným pokrokem v technologické oblasti. A sklo zde má své místo.

Technologické procesy používané AGC při výrobě skla jsou méně energeticky náročné než dříve díky novým technologiím a výhodám Průmyslu 4.0. Samotné sklo AGC má nyní dříve nevídané parametry, pokud jde o izolaci a protisluneční ochranu a současně zlepšuje prostředky propojování lidí.

Náš úkol spočívá ve vytváření sklářských řešení, která plně odpovídají požadavkům aut budoucnosti a nabízejí špičkové funkce, pokud jde o energetickou účinnost, bezpečnost, estetiku a konektivitu.

Blíže k tomuto tématu

#par-7716
#par-7706
#par-7701
picto auto

Sklo ve službách nové éry mobility

Svět mobility prochází hlubokými změnami. Snahy o snížení emisí CO2 ve spojení s vývojem autonomních automobilů a zvýšenou konektivitou vyžadují zcela inovační technologie.

Bez ohledu na to, zda se jedná o vnější nebo vnitřní aplikace, je sklo materiálem, který se neustále vyvíjí, protože na něj jsou kladeny stále nové nároky.

Náš úkol spočívá ve vytváření sklářských řešení, která plně odpovídají požadavkům aut budoucnosti a nabízejí špičkové funkce, pokud jde o energetickou účinnost, bezpečnost, estetiku a konektivitu.

Blíže k tomuto tématu

#par-7721
#par-7731
#par-7726

Technovation Centre

Středisko Technovation Centre se zabývá zdokonalováním sklářských výrobních procesů, rozvojem nových vlastností skla a nových sklářských výrobků. Soustřeďuje více než 300 osob 19 různých národností v belgickém Gosselies a disponuje vysoce odbornými zkušenostmi v různých oblastech souvisejících se sklem, jako je tavení skla, jeho povrchové zpracování, elektronika, antény a inženýring.

Seznamte se blíže se střediskem Technovation Center

#par-7736

Staňte se našimi partnery

Vývoj našich výrobků a služeb může vyžadovat stále více odborných zkušeností, které překračují přísný rámec sklářství. Z tohoto důvodu neustále hledáme partnery schopné významně přispívat k řešení stávajících i příštích úkolů a výzev.

Vytvářejte budoucnost spolu s námi