#par-351
#par-346

Náš přístup

#par-361
#par-356

Závazek udržitelnosti

Udržitelnost považujeme za základní součást našich firemních sociálních hodnot a za nezbytnou podmínku všech našich aktivit. Vyžaduje neustálé zlepšování a zapojuje všechny členy společnosti AGC.

Naše politika

#par-366

Měření uhlíkové stopy

Naše uhlíková stopa je každoročně vyhodnocována. Podáváme zprávy a skládáme účty o emisích skleníkových plynů v rámci celého našeho hodnotového řetězce.

Naše uhlíková stopa - 2023

#par-371

 

 

Uhlíková neutralita do roku 2050

Společnost AGC Glass Europe se zavázala dosáhnout cíle skupiny AGC, kterým je výroba skla bez emisí uhlíku do roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů o 30 % v roce 2030.

Naše cíle

#par-10106
#par-10101

Na cestě k výrobě skla s neutrálními emisemi CO2 do roku 2050

#par-10266

Vést naše odvětví k dekarbonizaci

Pro dosažení uhlíkově neutrální výroby skla je třeba vzít v úvahu všechny části hodnotového řetězce. To zahrnuje dekarbonizaci procesů výroby skla, jakož i eliminaci všech emisí CO2 z dodavatelského řetězce před našimi procesy a další nepřímé emise.

Více informací

#par-9091

 

 

Čeho jsme dosáhli v dekarbonizaci naší výroby

Společnost AGC Glass Europe se zavázala k dosažení cílů skupiny AGC a stanovila plán dosažení čistých nulových emisí uhlíku do roku 2050. Krok za krokem postupujeme na naší cestě k dekarbonizaci.

Nejnovější zprávy

#par-611
#par-606

Sklo v srdci udržitelné architektury

#par-631
#par-2086

Sklo v srdci udržitelné architektury

Společnost AGC Glass Europe se zavázala stát v čele vývoje nových skleněných výrobků s lepšími ekologickými vlastnostmi. Sklo má pozitivní dopad na lidi i planetu. Jako skutečně udržitelný materiál je srdcem udržitelné architektury.

 

Čtěte dál

#par-2076

Náš pozitivní vliv na životní prostředí

Na každou tunu CO2 vypuštěnou činností společnosti AGC Glass Europe připadá více než 9 tun CO2, kterým se díky používání našeho skla podaří zabránit!

Čtěte dál

#par-2081

Nízkouhlíkové sklo

Společnost AGC uvede v roce 2022 na trh řadu nízkouhlíkových skel a nabídne svým zákazníkům sklo, které od těžby surovin až po konečnou instalaci produkuje o více než 40 % méně CO2 než naše standardní sklo.

Čtěte dál

#par-636

Udržitelné budovy

Sklo má mezi stavebními materiály jedinečné postavení díky své schopnosti propouštět denní světlo a tepelnou energii. Díky této jeho přidané hodnotě mohou výrobky AGC současně snižovat spotřebu veškeré energie potřebné k vytápění, chlazení a umělému osvětlení, a hrát tak významnou úlohu v udržitelné architektuře.

Více