#par-221
#par-216

1961

Vznik Glaverbelu

S rychlým rozvojem mechanizace dochází ve sklářském sektoru ke koncentraci výroby. V roce 1961 vzniká Glaverbel jako výsledek fúze podniků Glaver a Univerbel, dvou nejvýznamnějších belgických výrobců skla. V roce 1965 Glaverbel umístí do belgického Moustier první závod na výrobu floatového skla na evropském kontinentu.

#par-571
#par-231
#par-226

1972

Diverzifikace aktivit spojených se zpracováním skla

V letech 1972 až 1981 je Glaverbel ovládán francouzskou skupinou BSN (Danone), která z něj učiní součást svého odvětví plochého skla. Změna ve výrobě po přechodu na technologii float s sebou přinesla odstavení sklářských pecí na výrobu tabulového skla a vedla k hluboké restrukturalizaci sklářského průmyslu. K dramatickým sociálním dopadům krize ve sklářském průmyslu se přidávají i vlivy krize světové. Glaverbel tudíž zahajuje politiku diverzifikace aktivit v oblasti zpracování skla.

#par-576
#par-241
#par-236

1981

Geografická expanze v rámci AGC

V roce 1981 se BSN zbavuje svého odvětví plochého skla a odprodává Glaverbel společnosti AGC. Vstup na burzu v roce 1987 poskytuje společnosti Glaverbel prostředky pro ambiciózní růstovou strategii včetně plánované geografické expanze v západní Evropě a investic do high-tech produktů.

#par-581
#par-251
#par-246

1991

Průkopník a lídr ve střední a východní Evropě

V roce 1991 je Glaverbel první západní průmyslovou společností, která investuje v bývalém Československu a postupně přebírá vnitrostátního výrobce plochého skla (dnes AGC Flat Glass Czech). Posílen tímto úspěchem se v roce 1997 Glaverbel stává prvním západním výrobcem skla, který investuje v Rusku prostřednictvím postupné akvizice nejvýznamnějšího národního výrobce (dnes AGC Bor Glassworks).

#par-586
#par-261
#par-256

1998

Konsolidace v západní Evropě a v Rusku

V roce 1998 přebírá Glaverbel evropské operace v oblasti plochého skla od PPG Glass Industries, které probíhají zejména ve Francii a Itálii. V roce 2004 stvrzuje své vedoucí postavení v Rusku výstavbou průmyslového komplexu v Klinu, který zahrnuje výrobu floatu, zrcadel a superizolačních skel. Jde o první závod, který byl vybudován tzv. „na zelené louce“ západní sklářskou společností v Rusku.

#par-3666
#par-271
#par-266

2002

Kompletní integrace do AGC

V rámci celosvětové reorganizace firmy přebírá AGC v roce 2002 celou skupinu Glaverbel, která opouští burzu. V roce 2007 AGC přijímá jednotný název pro všechny své společnosti ve světě: Z Glaverbelu se stává AGC Flat Glass Europe a v roce 2010, AGC Glass Europe.

#par-591
#par-281
#par-276

2012

Upevnění pozice ve stavebnictví a automobilovém průmyslu

V roce 2012 se AGC Glass Europe spojuje se společností Interpane, důležitým německým zpracovatelem skla, což posílí schopnosti a zkušenosti Skupiny v oblasti skel s povlaky pro stavebnictví. V roce 2015 pak získává NordGlass, polskou společnost působící na trhu náhradních automobilových skel, a stává se tak evropským lídrem v tomto sektoru.

#par-3671
#par-291
#par-286

Ovládnutí technologií budoucnosti

Budoucnost AGC Glass Europe spočívá v rozšíření jejího technologického rozmachu v Evropě a mimo ni, zejména pomocí dohod o partnerství, tak jak již byly uzavřeny v Saudské Arábii s firmou Obeikan pro segment skel s povlaky pro stavebnictví nebo v Maroku se společností Induver pro autoskla. Avšak nesklání se ani před novými výzvami, jako je "smart glass": elektroluminiscenční sklo, propojené sklo, aktivní sklo a mnohé další již lemují cestu k budoucí technologické přeměně skla.

#par-596

Příběhy našich skel