#par-166

Inovace a vynikající pracovní výkon

#par-161

Trvale se snažíme inovovat, a to jak v oblasti technologií, tak i produktů, které dodáváme, a služeb, jež poskytujeme. Tento výzkum je veden s ohledem na zákazníka a předvídání změn, k nimž dochází ve společnosti i na trzích. Vede k vytváření hodnoty, jež je správnou reakcí na potřeby zákazníků. Nutně je rozšířena i o trvalé hledání produktivity a kvality našich operací. S tím, že zacíleno máme na vynikající pracovní výkon.

Naše budoucnost je ve sklářských inovacích

Více informací

#par-171

Z dobrého se vždy snažte udělat to nejlepší, jak na osobní, tak i organizační úrovni.

Brigitte, Technovation Center

#par-181

Životní prostředí

#par-176

Snažíme se přispět k udržitelnému rozvoji díky úsporám energií dosahovaným při používání našich výrobků, ale i prostřednictvím novátorských technologií, jejichž cílem je omezit vliv našich průmyslových aktivit na životní prostředí. Současně se snažíme zajistit a zlepšit podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Pozitivní vliv na životní prostředí

Více informací

#par-186

Doufám, že můj způsob života nebude hypotékou jednoho z mých dětí. Je pro mě zásadní, že společnost AGC přispívá k lepšímu životu dnes i zítra tím, že životní prostředí zařadila do centra svých produktů, služeb a procesů.

Manu, Finance & Business Services

#par-196

Integrita

#par-191

S partnery z řad veřejnosti budujeme rovnoprávné a transparentní vztahy založené na osvědčených postupech etiky.

Důsledně dodržujeme všechny platné předpisy a zákony. A konečně přejímáme odpovědnost za výrobky a služby, které dodáváme a poskytujeme, tak, abychom díky naprosté spokojenosti zákazníků získali jejich plnou důvěru.

Celosvětový závazek v oblasti etiky

#par-201

Náš etický kodex vnímám především jako ochranu: pro naše partnery z řad veřejnosti, pro firmu, její zaměstnance i pro mě.

Ariane, Building & Industrial Glass division

#par-206

Rozmanitost

#par-3776

V AGC je rozmanitost zaměstnanců vnímána jako přínos pro naši organizaci. Postupujeme kupředu díky rozdílným perspektivám a názorům, které z ní vyplývají. Jedince je nutno respektovat bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství, kulturu, postižení či sexuální orientaci.

#par-211

Rozmanitost je rozdílnost, ve které každý může nalézt sám sebe. V AGC se s ní setkáme všude – při kontaktu s lidmi, službami, zeměmi, kontinenty a kulturami. A dokonce i mimo společnost: u zákazníků a dodavatelů. Díky ní rosteme.

Michaël, Building & Industrial Division

Our stories