#par-386

Vize „Look Beyond“

#par-376

Vize „Look Beyond” (Hleďme do budoucna) je filozofií Skupiny AGC, od které se odvíjí většina jejích činností.

Tuto hodnotu hodláme prosazovat v celosvětovém měřítku, a dokázat tak velký potenciál, který je vlastní celé naší Skupině.

„Look Beyond“- předvídat a hledět do budoucna.
„Look Beyond“ – rozvíjet perspektivy přesahující náš okruh znalostí a zkušeností.
„Look Beyond“ – pokračovat v inovaci a nikdy se nespokojit se stávajícím stavem.

#par-391
#par-406

Naše poslání

#par-396

AGC, každodenní základní součást našeho světa.
Jedinečné materiály a řešení AGC činí každý den život lidí na celém světě lepším. Toto poslání vyjadřuje hodnotu, kterou Skupina AGC hodlá nabídnout světu a je vlastně důvodem její existence.

I nadále budeme referenčním dodavatelem našich zákazníků na základě vztahu dlouhodobé důvěry, která je podpořena našimi jedinečnými materiály a řešeními, jež vycházejí z naší široké škály výrobků a technologií. Budeme pokračovat v nastolené cestě uspokojování potřeb zákazníků i společnosti, a tak přispívat ke zlepšení života lidí.

#par-6711

Your Dreams, Our Challenge

#par-6706

Slogan propojující AGC se světem

Představuje odhodlání AGC přispívat k rozvoji společnosti tím, že se bude snažit umožnit bohatší a plnější život s vyšší mírou komfortu. Jedná se o sdělení zásadního významu pro všechny zainteresované osoby v rámci Skupiny AGC. Externím zainteresovaným osobám přináší vysvětlení hodnot, o jejichž dosažení AGC usiluje, a všem zaměstnancům skupiny AGC slouží jakožto vodítko pro realizaci jejich poslání (AGC jakožto významná součást našeho každodenního života).

#par-6701

Our stories