Společnost AGC Glass Europe představuje novou škálu skel se sníženou uhlíkovou stopou


Společnost AGC Glass Europe neustále pracuje na snižování dopadu svých výrobních procesů na životní prostředí, aby zajistila udržitelnou budoucnost. V rámci svého plánu na dosažení uhlíkové neutrality Skupina nyní oznámila, že koncem roku 2022 nabídne novou škálu skla float s výrazně sníženou uhlíkovou stopou méně než 7 kg CO2 na m2 u čirého skla (tloušťka 4 mm).
Tento krok umožní společnosti AGC – jednomu z největších světových výrobců plochého skla – snížit emise uhlíku vznikající při výrobě tohoto plaveného skla o více než 40% (1).    

K dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je třeba vzít v úvahu všechny části hodnotového řetězce. To zahrnuje dekarbonizaci procesů výroby skla a také eliminaci všech emisí CO2 z dodavatelského řetězce před našimi procesy a dalších nepřímých emisí. Společnost AGC, která řeší všechny emise z hodnotového řetězce, může nyní oznámit první kroky na své cestě k uhlíkové neutralitě: společnost uvede na trh do konce roku 2022 novou škálu skla float se sníženou uhlíkovou stopou.

Výroba skla s nízkou uhlíkovou stopou: komplexní přístup

AGC zaujímá komplexní přístup k udržitelné výrobě skla s nízkou uhlíkovou stopou:

 1. Udržitelné zdroje surovin
 2.  Použití vysoce výkonných tavicích pecí
 3. Větší využití střepů (recyklované sklo)
 4. Využití zdrojů zelené energie 
 5. Optimalizace přepravy v rámci Skupiny pro dokončovací procesy 
 6. Optimalizace přepravy hotových výrobků

Uplatnění komplexního přístupu při první výrobě skla s nízkou uhlíkovou stopou v závodě Moustier

Prvním závodem AGC Glass Europe na výrobu skla s nízkou uhlíkovou stopou se stane výrobní závod AGC v belgickém Moustier, a to proto, že již byl úspěšně přestavěn, aby splňoval požadované přísné podmínky. Závod Moustier je centrálně umístěný pro získávání udržitelných surovin a strategicky umístěný pro optimální dodávky zákazníkům. 

1. Udržitelné zdroje surovin
Moustier – první závod na výrobu plaveného skla založený v kontinentální Evropě – těží mimo jiné z místní dostupnosti velmi kvalitního písku, který před použitím při výrobě plaveného skla vyžaduje minimální úpravu. Již několik let se 75 % surovin – nejen písek, ale i další suroviny – dopravuje na lodích do závodu po řece Sambre, aby se vyložilo přímo v závodě. Klíčovou surovinou pro výrobu skla je soda, protože snižuje teplotu tavení písku, který je jeho hlavní složkou. Uhlíková stopa sody se významným způsobem liší podle procesu použitého k její výrobě. Závod v Moustier bude vyrábět sklo s nízkou uhlíkovou stopou na bázi uhličitanu sodného s nižší uhlíkovou stopou.

2. Použití vysoce výkonných tavicích pecí
Jedna z pecí v Moustier již těží z nedávné opravy za studena (tavicí pece jsou kompletně renovovány každých 15 až 18 let) a využívá nové technologie, jako je elektrický příhřev, který využívá elektřinu k roztavení písku, aby se snížila závislost na dováženém zemním plynu. Tento inovativní výrobní proces představuje velký krok v celkovém plánu společnosti k uhlíkové neutralitě.

3. Větší využití střepů (recyklované sklo)
Závod v Moustier – nacházející se v oblasti s mnoha zpracovateli, dlouholetými zákazníky a dceřinými společnostmi Skupiny – již řadu let zvyšuje obsah střepů používaných při výrobě skla za využití několika recyklačních toků. U tohoto nového plaveného skla se sníženou uhlíkovou stopou dojde k výraznému navýšení využití recyklovaného skla na více než 50% (2).

4. Využití zdrojů zelené energie
AGC bude ve svých závodech maximalizovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ve své domovské zemi Belgii jsou všechny střechy výrobních závodů a kanceláří vybaveny fotovoltaikou integrovanou do budovy, což snižuje uhlíkovou stopu společnosti. Kromě toho má společnost dokonce vlastní větrnou turbínu, kterou provozuje v závodě Seneffe, jen pár kilometrů od Moustier. V závodě Moustier bude dodatečná obnovitelná elektřina dodávána z energetických projektů v areálu závodu i mimo něj (včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a fotovoltaických panelů). 

5. Optimalizace přepravy v rámci Skupiny pro dokončovací procesy
Logistika je také součástí komplexní strategie AGC. Aby se co nejvíce zlepšila synergie mezi výrobou a dokončovacím procesem a snížily se doprava a emise CO2, AGC vrství skleněné tabule do bezpečnostního skla v samotném závodě Moustier, zatímco povlaky se na sklo nanášejí v závodě Lodelinsart, vzdáleného pouhých 25 km.

6. Optimalizace přepravy hotových výrobků
Strategická poloha závodu v Moustier nabízí optimální přepravní vzdálenosti pro hotové výrobky. Okolní oblasti severní Francie, zemí Beneluxu a západního Německa jsou hustě osídlené a mnoho milionů zákazníků je vzdáleno do 250 km.

Škála skla s nízkou uhlíkovou stopou nabízející různé možnosti zpracování

Do konce roku 2022 Skupina uvede na trh svou novou škálu skla float s nízkým obsahem uhlíku na bázi čirého plaveného skla, jehož uhlíková stopa se snížila o více než 40 % (ve srovnání se základním sklem AGC Glass Europe): méně než 7 kg CO2 na m2 pro čiré sklo (tloušťka 4 mm). Toto sklo s nízkým obsahem uhlíku bude dále zpracováváno do klíčových produktů AGC:

 • Bezpečnostní sklo: škála Stratobel a Stratophone 
 • Sklo s tepelnou izolací: škála iplus 
 • Sklo s protisluneční ochranou: škály Stopray, ipasol a Energy 

Tato nová skla s nízkou uhlíkovou stopou budou mít stejný vzhled, kvalitu a technické vlastnosti jako tradiční výrobky AGC z plaveného skla. 

AGC poté plánuje využít zkušenosti získané ve svém závodě v Moustier a postupně přenese svou nízkouhlíkovou strategii do dalších závodů, počínaje závodem v Seingbouse ve Francii začátkem roku 2023.

Davide Cappellino, prezident AGC Architectural Glass Europe & Americas Company, uzavírá: „Naše první škála skel s nízkou uhlíkovou stopou je klíčovým milníkem v plánu společnosti AGC na snižování emisí uhlíku. Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům nabídnout sklo, které od těžby surovin až po konečnou instalaci vytváří o cca 40 % méně CO2 než naše standardní sklo. Jde o zásadní snížení a velký krok směrem k uhlíkové neutralitě ve stavebnictví.

 

(1) V porovnání se základním sklem AGC Glass Europe: EPD „Planibel“ v databázi INIES
(2) Celkové množství střepů použitých pro výrobu čirého skla je obvykle kolem 20 %.

 

VIDEO: AGC zaujímá komplexní přístup k udržitelné výrobě skla s nízkou uhlíkovou stopou.
https://youtu.be/pKMoa2oxjL0

Obrázky níže: © AGC Glass Europe

 • Vlevo: Prvním závodem AGC Glass Europe na výrobu skla s nízkou uhlíkovou stopou se stane výrobní závod AGC v belgickém Moustier
 • Vpravo: Davide Cappellino : Naše první škála skel s nízkou uhlíkovou stopou představuje klíčový milník v plánu AGC na snižování emisí uhlíku.

 Sdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
Public Affairs & Communication
Mobile: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Flat Glass Czech

Petra Takáčová
Marketingová komunikace
Tel : +420 417 50 20 42
Petra.Takacova@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).