Jednotky Float AGC Glass ve Francii: Projekt Cold Hold – Linka Boussois 2


Vedení společnosti AGC Glass France informovalo zaměstnance průmyslové jednotky Boussois o svém záměru zavřít linku B2 Float, která byla v provozu více než 21 let, a zároveň je ujistilo, že hodlá zachovat závod v rámci skupiny.

Zavření linky je přímým důsledkem současné energetické krize.

Závod se specializuje na výrobu plochého skla pro stavebnictví a zaměstnává 135 osob. Působí na trhu, který je ovlivněn nadbytečnými kapacitami v Evropě a již několik měsíců velmi silným tlakem na ceny v důsledku nevyhnutelného dopadu nárůstu cen energií. Záměrem uzavřít linku B2 je zajistit zachování činnosti společnosti AGC v oblasti plochého skla v Evropě.

Tento závod spadá do departementu Nord (Sever) a zahrnuje dvě jednotky linky Float. Linka B1 – tzv. Oxy-combustion -  která byla v roce 2020 odstavena v důsledku krize covidu-19, nabízí určitou možnost přispět – ve chvíli, kdy to bude trh vyžadovat - k cíli dekarbonizace výrobního procesu AGC do roku 2030.

Z tohoto důvodu bude odborovým organizacím a následně i části zaměstnanců navrženo, aby souběžně s Plánem na ochranu zaměstnanosti zavedly různá opatření v sociální oblasti, která by kromě zachování průmyslových zařízení umožnila zachovat odpovídající kompetence.

Co se týče sociálních otázek, společnost AGC navrhne a projedná se zástupci zaměstnanců společnosti plán podpory, přičemž dodrží právní a smluvní ustanovení, která se vztahují na takové zavření linky.Sdílet tuto stránku

AGC Glass France

Jean-Michel Dupuis
Tel: 033 03 27 69 40 32
+33 3 27 69 40 49 
jean-michel.dupuis@agc.com

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
Public Affairs & Communication
Mobile: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).