AGC zřizuje globální infrastrukturu pro vědu a výzkum sestávající ze tří pracovišť zaměřených na automobilové antény zabudované do okenních skel


- Příspěvek k vývoji „připojených“ automobilů v epoše internetu věcí (IoT) - 

Tokio dne 18. března 2019 -Společnost AGC (Sídlo společnosti: Tokio, prezident Takuya Shimamura) oznámila, že akustické (bezdozvukové) komory budované v Gosselies (Belgie) a určené pro vývoj automobilových antén integrovaných do skel, byly dne 15. března 2019 slavnostně uvedeny do provozu. Realizací tohoto vědeckovýzkumného zařízení vytvořilo AGC poprvé(1) ve sklářském průmyslu silnou vědeckovýzkumnou základnu, jejíž jednotlivá pracoviště se nacházejí v Japonsku, Spojených státech a v Evropě. 

S ohledem na budoucí požadavky mobility budou vozidla vybavena různými přístroji, jako jsou kamery, LIDARY a jiné typy čidel. Automobily budou muset být současně propojeny mezi sebou a zároveň disponovat komunikační funkcí V2X(2) která je propojí se značným počtem objektů v jejich okolí. Za této situace hrají automobilová skla stále důležitější roli jakožto brána sloužící pro vysílání a přijímání radiových vln. 
 
Pro navrhování a umísťování automobilové antény určené pro vysokorychlostní komunikaci, jako je přenos radiových vln a 5G, která by neovlivnila vnější vzhled vozidla, jsou zapotřebí vyspělé simulační technologie a vysoce přesná měření již v počáteční fázi koncepčních a vývojových prací. 

AGC má vedoucí postavení v průmyslovém výzkumu, vývoji a výrobě automobilových antén zabudovaných do skel již více než 40 let. Ve svých akustických komorách v Japonsku a ve Spojených státech rovněž zajišťuje navrhování automobilových antén integrovaných do skel, která dodává svým zákazníkům. Vybudováním akustických komor v Evropě vytvořila AGC infrastrukturu schopnou urychlovat výzkum a vývoj antén v reakci na poptávku související s „připojenými“ automobily v epoše internetu věcí (IoT)(3) a podpořit tím v celosvětovém měřítku své zákazníky při vývoji automobilů.

Skupina AGC považuje mobilitu za strategickou oblast v rámci své manažerské politiky AGC plus. Skupina se bude využije svoji sílu představovanou akustickými komorami v Japonsku, Spojených státech i v Evropě, aby tak přispěla k rozmachu „připojených“ vozidel.
 

(1) Podle studie AGC (18. března 2019)
(2) V2X = Vehicle to Everything
(3) IoT = Internet of Things

***   ***   ***

 

Akustické (bezdozvukové) komory
Akustické komory jsou zařízení, do nichž nemohou pronikat žádné elektromagnetické vlny z vnějšího prostředí, a jsou určeny pro měření a vyhodnocování přijímání elektromagnetických vln elektronickým přístrojem. Uvnitř akustických komor dochází k měření elektromagnetických vln vysílaných „připojeným“ zařízením. 

Film o akustických komorách
https://youtu.be/tZzTwUOLlAc 

Vývojová základna AGC určená pro antény integrované na automobilových sklech

  • Gosselies, Belgium : AGC Automotive Europe SA
  • Aichi & Sagami, Japan : AGC Inc.
  • Michigan, USA : AGC Automotive Americas R&D, Inc.


Sdílet tuto stránku

AGC Technovation Centre

Dan Lis
Head of antenna department
Mobile +32 492 344 810
dan.lis@eu.agc.com

Skupina AGC

Skupina AGC je světovým lídrem v oblasti skel, dodavatelem plochého skla, automobilového skla, displejů, či speciálních chemických produktů, žáruvzdorných materiálů, a dalších high-tech materiálů a komponent. Díky více než sto let trvající inovativní politice vyvinula široké spektrum špičkových produktů. Skupina AGC zaměstnává 54 000 osob na celém světě a její roční obrat z činnosti v třicítce různých zemí činí cca 11,7 miliard eur. Podrobnější informace naleznete na: www.agc.com.