AGC získala bronzový certifikát Cradle to Cradle Certified Bronze pro izolační skla


AGC Glass Europe pokračuje v plnění svých závazků zaměřených na trvalé zlepšování environmentální výkonnosti. Jakožto první a jediný výrobce skla na světě, který získal certifikát Cradle to Cradle Certified Bronze za svá izolační skla Thermobel a iplus/ipasol, nabízí dnes AGC nejširší portfolio produktů s certifikáty na úrovni Silver nebo Bronze.

Světové prvenství: Izolační skla Thermobel a iplus/ipasol získala certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM* Bronze
Škály Thermobel a iplus/ipasol jsou dalším jasným důkazem o vynikající odbornosti AGC ve výrobě izolačních skel. V současnosti jsou tyto produkty ve zvýšené míře navrhovány a používány v obytných a komerčních budovách. Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTMBronze pro tyto dvě škály skel je logickým rozšířením udržitelné environmentální vize AGC. 

V rámci programu „Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program“ je prováděno ekologické hodnocení výrobků po celou dobu jejich životního cyklu. Získání certifikátu vyžaduje, aby výrobky splňovaly přísná kritéria v pěti kategoriích týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí. Škály skel AGC Thermobel a iplus/ipasol získaly v rámci celkového hodnocení počet bodů odpovídající kategorii Bronze, ve dvou kategoriích však dosáhly hodnocení Silver (Opětovné využití materiálu a Řádné hospodaření s vodou) a v jedné kategorii dokonce hodnocení Gold (Sociální odpovědnost). 

Při použití zasklení Thermobel nebo iplus/ipasol Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze mohou architekti a projektanti poskytnout pro své projekty záruku, pokud jde o dodržení kritérií udržitelnosti, a dosáhnout tak vyšší hodnocení v environmentálních certifikačních programech pro budovy jako je LEED

Dlouhý proces s úspěšným výsledkem
Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM pro izolační skla se týká mnohem většího počtu zúčastněných osob než je tomu u jiných sklářských výrobků, protože hodnocení zahrnuje kromě samotného skla také všechny komponenty, které izolační dvojskla nebo trojskla obsahují, jako jsou rámečky, lepidla apod. Společnost AGC je prvním výrobcem skla, který absolvoval tento proces společně se svými dvanácti dodavateli a 40 závody AGC aktivně se podílejícími na výrobním procesu. 

Každý dodavatel byl vyzván, aby poskytl podrobné údaje o chemickém složení materiálů používaných při výrobě izolačních skel Thermobel a iplus/ipasol, což představuje záruku udržitelnosti finálního výrobku požadovanou v rámci certifikačního procesu „Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program“.

Tento nově získaný certifikát je další etapou plnění závazků AGC v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikační známka udělovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Podrobnější informace o činnosti AGC v oblasti životního prostředí můžete získat ve zprávě o životním prostředí na www.agc-glass.eu.
Další informace o tom, jak mohou výrobky AGC přispět k získání environmentálních certifikátů jako je LEED a BREEAM naleznete na stránkách www.yourglass.com/tools.

 



Sdílet tuto stránku

AGC Flat Glass Czech

Petra Takáčová
Marketingová komunikace
Tel : +420 417 50 20 42
Petra.Takacova@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 15 300 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).