#par-326

Naše environmentální politika sleduje dvojí cíl

#par-316

 

Naším cílem je být v přední linii při vývoji nových produktů, které budou mít po celou dobu životnosti lepší environmentální výkonnost.

 

#par-321

 

Druhým cílem je, abychom při výrobě těchto produktů používali technologie, které budou nejvhodnější z ekologického hlediska, a minimalizovali tak dopad na životní prostředí.

 

#par-341
#par-331
R&D

50%

50% z našeho rozpočtu na výzkum a vývoj je určeno na udržitelné výrobky, udržitelná řešení a výrobu.

#par-336
AGC carbon footprint

Na každou tunu emisí CO2 pocházejících
z činnosti AGC Glass Europe se při používání
našich výrobků uspoří více než 9 tun CO2!

#par-351
#par-346

Náš přístup

#par-361
#par-356

Náš systém environmentálního managementu

Společnost AGC Glass Europe zavedla systém environmentálního managementu, který podporuje dosahování cílů v naší environmentální politice.

Více

#par-371

Hodnocení naší globální ekologické stopy

Vyvinuli jsme celostní přístup komplexního hodnocení naší ekologické stopy, jedná se o integrovaný přístup, který je zakotvený ve struktuře našich výrobkových inovací a služeb.

Více

#par-366

Příspěvek k cílům udržitelného rozvoje OSN

Na úrovni životního prostředí přispívá společnost AGC Glass Europe díky svým procesům a produktům k 10 ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) přijatých Organizací spojených národů.

Více

#par-9091

 

 

Úspěchy v roce 2021

Naše zpráva o udržitelnosti  zabývá se úspěchy v oblasti životního prostředí , které společnost AGC Glass Europe zaznamenala se svými 2 operujícími divizemi (divize Architectural Glass a divize Automotive). Tyto úspěchy jsou výsledkem pokračujícího úsilí všech závodů společnosti AGC Glass Europe o dosažení environmentálních cílů společnosti do roku 2030.

Více

#par-601

Zaměřujeme se na výrobu s lepší environmentální výkonností

Naše výrobní procesy mají velký dopad na životní prostředí. AGC Glass Europe se zavázala, že bude rozvíjet a systematicky zdokonalovat své výrobní procesy tak, aby dopady na životní prostředí snížila.

Více

#par-611
#par-606

Zaměření na produkty s lepší environmentální výkonností

#par-631
#par-2076

Energeticky úsporné produkty

Více

#par-2081

Produkty na výrobu energie

Více

#par-2086

Ekologicky šetrné materiály

Více

#par-636

Udržitelné budovy

Sklo má mezi stavebními materiály jedinečné postavení díky své schopnosti propouštět denní světlo a tepelnou energii. Díky této jeho přidané hodnotě mohou výrobky AGC současně snižovat spotřebu veškeré energie potřebné k vytápění, chlazení a umělému osvětlení, a hrát tak významnou úlohu v udržitelné architektuře.

Více