#par-646
#par-641

Postup výroby floatu

Technologie floatu je dnes téměř univerzálním způsobem výroby plochého skla. Spočívá v plavení roztaveného skla na hladině tekutého cínu. Výstup z této technologie představuje sklo zvané „float“, které je dodáváno na trh ve velkoformátových tabulích určených ke zpracování. Téměř většina výrobků z plochého skla je dnes odvozena od floatu.

#par-5036
#par-656
#par-651

Nanášení povlaků

Za účelem zlepšení izolačních vlastností před chladem a/nebo solární ochrany jsou na sklo nanášeny velmi tenké téměř neviditelné vrstvy kovových oxidů. Toto nanášení se provádí na teplém skle lineárně (pyrolytické vrstvy) nebo pomocí elektromagnetického procesu (vrstvy nanášené ve vakuu).

#par-3726
#par-666
#par-661

Kompletace do izolačních dvojskel a trojskel

Jedná se o dvě nebo tři vrstvy skla, které jsou po obvodu spojeny kovovým rámečkem a odděleny vzduchovou (nebo plynovou) mezerou. Celek je hermeticky uzavřen. Dvojsklo izoluje dvakrát více než jednoduché sklo a čtyřikrát více izoluje dvojsklo se superizolačními povlaky.

#par-691
#par-676
#par-671

Kompletace do vrstveného skla

Dvě (nebo několik) vrstev skla je spojeno mezi sebou jedním (nebo několika) proklady z plastové fólie (PVB - polyvinylbutyral). Dle svého složení tak poskytuje vrstvené sklo zvýšenou ochranu majetku (ochrana proti vniknutí) a osob (při střelbě, explozi, riziku prohození oknem).

#par-3731
#par-686
#par-681

Tvrzení

Tepelné tvrzení spočívá v zahřátí skla až do teploty měknutí (kolem 700 °C) a následném prudkém zchlazení. Po tomto zpracování je tvrzené sklo 5krát odolnější vůči nárazu či tepelnému šoku. V případě prasknutí fragmentuje na množství neostrých kousků. Při chemickém tvrzení dochází k výměně iontů mezi sklem a lázní s rozpuštěnou solí, čímž se zvýší mechanická pevnost skla.

#par-696

Nos récits