Zpráva o udržitelnosti za rok 2023: Přispět k udržitelné budoucnosti


Společnost AGC Glass Europe se zavázala dosáhnout cíle skupiny AGC snížit emise skleníkových plynů o 30 % v roce 2030 a dosáhnout uhlíkově neutrální výroby skla do roku 2050. Krok za krokem postupujeme na naší cestě k dekarbonizaci a všechny podrobnosti o této cestě nyní naleznete na webových stránkách společnosti ve zprávě o udržitelném rozvoji na adrese www.agc-glass.eu. Zpráva představuje náš přístup a cíle, poskytuje podrobný pohled na všechny faktory našeho plánu, nejnovější pokrok na naší cestě k dekarbonizaci a dokazuje, že sklo je skutečně udržitelný materiál, který je srdcem udržitelné architektury.

Společně k udržitelnosti

Udržitelnost považujeme za základní součást našich firemních sociálních hodnot a za předpoklad všech našich aktivit. Vyžaduje neustálé zlepšování a zapojuje všechny členy společnosti AGC. Řídíme se naší politikou, cíli a certifikovanými systémy environmentálního řízení a snažíme se přispívat k udržitelné budoucnosti.

Vedoucí postavení našeho průmyslu v dekarbonizaci

Společnost AGC Glass Europe každoročně sleduje svou uhlíkovou stopu a stanovila si ambiciózní plán, jak do roku 2050 dosáhnout uhlíkově neutrální výroby skla. Náš uhlíkový plán zohledňuje všechny části hodnotového řetězce. Zahrnuje udržitelné získávání surovin, používání vysoce účinných tavicích pecí, vyšší využívání střepů, využívání ekologické elektřiny a optimalizaci dopravy.

Nejdůležitější body dekarbonizace v roce 2022

Udržitelné zásobování:

  • Místní zdroje písku. "Dostatečně kvalitní" písky umožnily zredukovat potřebnou dopravu, snížit množství zpracovatelských činností, snížit množství odpadu a naše využívání přírodních zdrojů.

Recyklace

  • Recyklace skla : AGC Glass Europe recykluje přibližně 1 000 000 tun skleněných střepů ročně, čímž ušetří přibližně 1 150 000 tun surovin a 700 000 tun emisí CO2. Průměrný podíl skla v našich surovinách se dnes blíží 30 %, ale tento podíl se bude výrazně zvyšovat.
  • Recyklace odpadu odsíření jako suroviny : V roce 2022 bylo jako surovina recyklováno 4 600 tun sulfátů, čímž se celkový objem od zahájení recyklace v roce 1999 zvýšil na přibližně 59 500 tun.

Používání vysoce účinných tavicích pecí

  • Elektrický příhřev. Mezioborový tým společnosti AGC právě instaluje elektrický příhřev na naše výrobní linky plaveného skla, aby částečně elektrifikoval naše výrobní linky po celé Evropě. V roce 2022 byla první pec vybavena technologií elektrického příhřevu v Moustier, a to během opravy pece za studena. Tato technologie byla instalována také na lince plaveného skla v Seingbouse* (Francie).
  • Hybridní tavení. Společnosti AGC a Saint-Gobain oznámily, že spolupracují na návrhu pilotní průlomové linky na výrobu plochého skla, která by měla velmi výrazně snížit přímé emise CO2.

Využívání zelené energie

  • V roce 2022 dosáhla celková výroba zelené elektřiny 28 927 MWh z obnovené a vlastní výroby energie. Díky tomu se v roce 2022 podařilo ušetřit téměř 2 100 tun CO2.

Sklo v srdci udržitelné architektury

Díky komplexnímu přístupu k dekarbonizaci nyní společnost AGC Glass Europe nabízí svým zákazníkům nízkouhlíkové plavené sklo s o 40 % nižším obsahem uhlíku. Společnost AGC se zavázala stát v čele vývoje nových výrobků s lepšími ekologickými vlastnostmi, které zlepšují zdraví a pohodu lidí a hrají důležitou roli v udržitelné architektuře.


Objevte nyní na  www.agc-glass.eu 

Nejnovější pokroky na naší cestě k dekarbonizaci najdete na stránkách    
https://www.agc-glass.eu/en/sustainability/latest-news-our-decarbonisation-journey

 

(*) Instalace v Seingbouse byla spolufinancována grantem v rámci francouzského programu na podporu hospodářství "France Relance" financovaného Evropskou unií - NextGenerationEU. Program "France Relance", který provozuje ADEME, pomáhá umožnit dekarbonizaci francouzského průmyslu.Sdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
Public Affairs & Communication
Mobile: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 15 300 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).