Zpráva o udržitelnosti pro rok 2021 nyní online


Naše zpráva o udržitelnosti je nyní dostupná online na stránce www.agc-glass.eu a zabývá se úspěchy v oblasti životního prostředí pro rok 2020, které společnost AGC Glass Europe zaznamenala se svými 2 operujícími divizemi (divize Building & Industrial Glass a divize Automotive). Tyto úspěchy jsou výsledkem pokračujícího úsilí všech závodů společnosti AGC Glass Europe o udržitelnější výrobní operace a zelenější produkty a služby!

Výrobní operace: Přehled dosažených úspěchů v roce 2020 

Obnova energie a výroba elektřiny: V roce 2009 začala společnost AGC instalovat fotovoltaické panely a zařízení na obnovu tepla. Od té doby se výroba elektřiny postupně zvyšovala a v roce 2020 dosáhla energie získaná díky opětovnému využití a vlastní výrobě hodnoty 25 577 MWh. Na konci roku 2020 společnost AGC vyrobila svou první větrnou turbínu v závodě Seneffe v Belgii.

Vzduch: Na srovnatelném základě snížily Primary Operation od roku 2002 o 11 % emise CO2 na tunu prodaného skla. Během tohoto období bylo neustále snižováno použití těžkých topných olejů až do jeho úplného zániku v roce 2020. Od roku 1999 došlo ke snížení měrných emisí prachu přibližně o 61 %.

Voda: Od roku 1998 do roku 2020 se nám podařilo snížit spotřebu vody o 69 % na srovnatelném základě.

Pevné odpady: Pevné odpady vyprodukované Skupinou činí dnes přibližně 234 000 tun ročně, z čehož je asi 97 % dále recyklováno nebo znovu využito v závodech našimi dodavateli nebo smluvními partnery.

Doprava: 56 % všech surovin je dopravováno námořní, říční a železniční dopravou, což představuje ročně zhruba o 50 170 kamionů na silnicích méně. V roce 2020 bylo zhruba 40 300 tun hotových skleněných výrobků přepravováno kombinovanou dopravou, vlaky a kamiony, čímž na silnicích ubylo každoročně cca 2 000 kamionů.

Obaly: Většina obalů na sklo je dnes opakovaně použitelná. Společnost AGC Glass Europe dosahuje v opětovném používání obalů velmi vysokou úroveň. V Belgii je opakovaně používáno 98 % obalů.

Recyklace: Společnost AGC Glass Europe recykluje zhruba 1 000 000 tun skleněných střepů ročně, čím ušetří okolo 1 150 000 tun suroviny a 700 000 tun emisí CO2.

Více informací (v angličtině) najdete v „Environmental Achievements

Cíle v oblasti životního prostředí pro rok 2030

Dnes více než kdy jindy je naší povinností zajistit, aby se svět, který po nás budoucí generace zdědí, rozvíjel udržitelným způsobem. Zejména v otázce klimatických změn si je společnost vědoma toho, že to, co uděláme dnes, bude mít dopady na zítřek, a že všichni dnes musí převzít svou část odpovědnosti. Proto si společnost AGC Glass Europe zvolila šest cílů v oblasti životního prostředí, kterých je nutno dosáhnout do roku 2030, přičemž výchozím rokem je rok 2020. Tyto cíle se zaměřují na snížení emisí skleníkových plynů, spotřeby energie, spotřeby vody a odpadu a podporují vývoj nových produktů s lepším vlivem na životní prostředí během celého svého životního cyklu včetně jejich recyklace na konci životnosti. 
Více informací (v angličtině) najdete v „Planning and objectives“.


Seznamte se s naší zprávou o udržitelnosti na stránce https://www.agc-glass.eu/cs/udrzitelny-rozvojSdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
Public Affairs & Communication
Mobile: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 15 300 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).