Za Technovation Center v belgickém Gosselies se nachází špičkový objekt určený pro měření kvality příjmu a vysílání antén.

Sklo jako materiál pro zabudování antén

V současné době musí dodavatelé skel pro automobilový průmysl zohledňovat požadavky související s konektivitou. Některé špičkové modely jsou vybaveny desítkami antén, z nichž část je zabudovaná ve skle, slouží pro příjem rádia na několika frekvencích, pro mobilní telefony, bluetooth, GPS, dálkové ovládání atp. S příchodem autonomních automobilů nároky na komunikaci ještě vzrostou, bude potřeba komunikovat s veřejnou infrastrukturou a v širokém smyslu slova s okolním prostředím. 

AGC Glass Europe se proto rozhodla tyto potřeby anticipovat a stát se významným aktérem v oblasti konektivity, a to jak v automobilovém průmyslu, tak i v jiných oblastech.

#par-8406
#par-8361
frequencies

Od 0 do 100 GHz

Kompletní škála frekvencí

#par-8366
antenna

Všechny typy antén

Vysílací antény, telematické antény, antény pro 5G.

#par-8371
industries

Nejrůznější oblasti

Automobilový průmysl, stavebnictví, doprava, telekomunikace…

#par-8411
#par-8376

Evropské týmy se inspirovaly zejména zkušenostmi svých japonských kolegů, kteří se zabývali obdobnými zařízeními a zkonstruovali objekt se dvěma akustickými komorami. Komory jsou chráněny proti průniku vln kovovým pláštěm, který je na vnitřní straně opatřen izolací z pěnové hmoty, jde o rozměrné prostory speciálně upravené tak, aby v nich nedocházelo k žádnému elektromagnetickému rušení. Signál je tedy dostatečně čistý, aby bylo možné velmi přesně měřit kvalitu příjmu a vysílání různých antén. 

Investici ve výši 10 milionů eur podpořil valonský region, protože si přeje, aby zařízení sloužilo mimo jiné jako technologická platforma pro různé subjekty zabývající se problematikou konektivity ve Valonsku. 
Tato nová infrastruktura umožňuje AGC Glass Europe nabízet komplexní služby v oblasti navrhování antén. Klíčový význam zde má zkrácení délky vývoje a snížení příslušných nákladů. Design antény začíná vývojem, který se opírá o odborné zkušenosti v oblasti digitálního modelování. Poté se provádí fyzická optimalizace antény a její parametry jsou měřeny v akustické komoře, ať už se jedná o telematickou anténu nebo anténu pro rádiové či televizní vysílání apod.   

AGC umožňuje využití svých zkušeností s anténami i v jiných oblastech, než je sklářský průmysl: ve stavebnictví, dopravě, leteckém průmyslu/kosmonautice, telekomunikacích apod. Chce být nápomocna všem výrobcům při měření/schvalování nebo rychlém a efektivním vývoji těchto produktů.

 

#par-8426
#par-8386

Zaměřeno na inovace

Díky svým dvěma akustickým komorám má AGC Glass Europe k dispozici infrastrukturu se špičkovou technologií, která jí umožňuje nabízet komplex služeb spojených s rozvojem těchto antén: od navrhování antén pomocí digitálního modelování až po jejich fyzickou optimalizaci a měření výkonnostních charakteristik v akustické komoře. Tyto odborné zkušenosti lze uplatnit  pro antény zabudované na skla nebo na  jiných materiálech v oblastech, jako je automobilový průmysl, doprava, stavebnictví letectví/kosmonautika, telekomunikace apod...

Více informací o anténách zabudovaných do automobilových skel naleznete na www.agc-automotive.com

#par-8431
#par-8391

Zaměřeno na konektivitu

V souvislosti s rostoucími požadavky na konektivitu se sklo prosazuje jako materiál pro zabudování antén jak v automobilovém průmyslu, tak i ve stavebnictví, kde zasklení může být osazeno anténami wi-fi, 4G nebo 5G. Kromě již prokázané efektivity má realizace uvedeného řešení také estetické přednosti: je skryté a elegantní, uchovává průzračnost  skla. AGC Glass Europe vyvíjí systémy pro všechny typy antén, jak vysílací (0-1 GHz), tak i telematické (1-6 GHz) nebo 5G mmVlny (10-100 GHz). 

Pro podrobnější informace (v angličtině) o problematice konektivity klikněte na mobilita a města budoucnosti.

.

Další příběhy našich skel