Zpráva o udržitelnosti 2018 je již on-line


Zprávu o udržitelnosti již nyní naleznete on-line na http://www.agc-glass.eu/cs/udrzitelny-rozvoj . Uvádí všechny úspěchy, které AGC Glass Europe zaznamenala ve svých 2 divizích (divize Building & Industrial Glass a divize Automotive). Tyto výsledky jsou důkazem trvalé angažovanosti všech závodů AGC Glass Europe v zájmu dosažení udržitelnějších výrobních operací a výrobků a služeb šetrnějších k životnímu prostředí!

Rychlý pohled na naše ekologické úspěchy a výsledky

Energy Production

Výroba energie: V roce 2017 dosáhla celková výroba našich fotovoltaických zařízení instalovaných na našich závodech 8 857 MWh.

Air
Vzduch: Primary Operation snížily od roku 2002 o 11 % emise CO2 na tunu prodaného skla, a to na srovnatelném základě.  Od roku 1999 došlo ke snížení emisí prachu přibližně o 64 %.
Water

Voda: Od roku 1998 do roku 2017 se nám podařilo snížit spotřebu vody o 73 % na srovnatelném základě.

Solid waste
Pevné odpady: V současnosti činí objem pevných odpadů vyprodukovaných Skupinou přibližně 240 000 tun ročně, z čehož je asi 98 % dále recyklováno nebo využito na závodech našimi dodavateli nebo smluvní stranou.
Transport
Doprava: 73 % surovin je dopravováno námořní nebo železniční dopravou, což představuje ročně o cca 51 100 kamionů na silnicích méně.  V roce 2017 bylo cca 127 400 tun hotových výrobků přepravováno kombinovanou dopravou, vlaky a kamiony, čímž na silnicích ubylo každoročně cca 6 370 kamionů.
Packaging
Obaly: V dnešní době je většina přepravních obalů na sklo opakovaně použitelná.  AGC Glass Europe dosahuje v opětovném používání obalů velmi vysokou úroveň.  V Belgii je opakovaně používáno 98 % obalů.
Recycling
Recyklace: AGC Glass Europe recykluje ročně cca 1 000 000 tun skleněných střepů, čímž ušetří 1 150 000 tun surovin a 300 000 tun emisí CO2.

Udržitelné výrobky: program Cradle-to-Cradle

V lednu tohoto roku se společnost AGC Glass Europe stala prvním výrobcem skla, který získal zlatý certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM* Gold, a to za škálu svých vzorovaných skel. V souvislosti s tímto posledním úspěchem v certifikačním procesu, do kterého je společnost zapojena již od roku 2010, se AGC nyní může pochlubit tím, že je jediným výrobcem, který nabízí tak široké portfolio produktů v rámci programu Cradle to Cradle CertifiedTM Products, s minimálně 6 produktovými škálami oceněnými tímto certifikátem: float, sklo s povlaky nanášenými ve vakuu, dekorativní sklo (lakované sklo, sklo matované kyselinou, zrcadla), vrstvené sklo, izolační a vzorované sklo.
Program Cradle-to-Cradle Certified™ pro výrobky je program umožňující hodnotit udržitelný charakter výrobku po celou dobu jeho životnosti. Od koncepce budoucího výrobku až po jeho pozitivní účinky na ekonomické, ekologické a sociální zdraví.
 

S naší zprávou o udržitelnosti se již nyní můžete seznámit na http://www.agc-glass.eu/cs/udrzitelny-rozvoj

 

(*) Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikační známka udělovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute.Sdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Benoît Ligot
Corporate Communication Manager
Glass.communications@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 15 300 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).