Zakłady Szkła Płaskiego AGC Glass we Francji: Projekt Cold Hold – Linia Boussois 2


Dyrekcja AGC Glass Francja poinformowała pracowników zakładu produkcyjnego Boussois o planach zamknięcia działającej od ponad 21 lat linii B2 float, zapewniając ich jednocześnie, że zamierza utrzymać zakład w strukturze Grupy. 

Zamknięcie linii jest bezpośrednią konsekwencją obecnego kryzysu energetycznego.

Zakład specjalizuje się w produkcji szkła płaskiego dla budownictwa i zatrudnia 135 osób. Rynek zbytu zakładu boryka się z problemem nadwyżek mocy produkcyjnych w Europie oraz, od kilku miesięcy, z bardzo silną presją na wzrost cen wynikającą z nieuniknionego przerzucania na kupujących dodatkowych kosztów energii. Plan zamknięcia linii B2 ma zagwarantować utrzymanie działalności AGC w segmencie szkła płaskiego w Europie.

Zakład jest zlokalizowany w północnej Francji i obejmuje dwie linie produkcji szkła płaskiego. Zamknięta w 2020 r. po kryzysie Covid-19 linia B1 – pracująca w technologii spalania tlenowego – może przyczynić się, gdyby sytuacja na rynku tego wymagała,  do osiągnięcia celu dekarbonizacji procesu produkcyjnego AGC do 2030 r.

W związku z powyższymi planami, dyrekcja zaproponuje organizacjom związkowym i części pracowników, wdrożenie, równolegle z planem zwolnień grupowych, szeregu instrumentów osłonowych w celu utrzymania nie tylko instalacji przemysłowych, ale także niezbędnych kompetencji.

Jeśli chodzi o aspekty pracownicze, AGC zaproponuje i przedyskutuje z przedstawicielami pracowników spółki plan działań osłonowych, stosując się równocześnie do przepisów prawnych i postanowień umownych, które obowiązują w przypadku zamykania linii produkcyjnych.Share this page

AGC Glass France

Jean-Michel Dupuis
Tel: 033 03 27 69 40 32
+33 3 27 69 40 49 
jean-michel.dupuis@agc.com

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
PR & komunikacja
Tel. kom.: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Glass Europe, wiodący europejski producent szkła płaskiego

Firma AGC Glass Europe z siedzibą w Louvain-la-Neuve (Belgia) zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą szkła na potrzeby branży budowlanej (zewnętrzne oszklenia i wystrój wnętrz), samochodowej oraz innych (transport, energetyka, nowoczesne technologie).  Stanowi ona europejski oddział firmy AGC — światowego lidera w produkcji szkła płaskiego. Firma ma ponad 100 jednostek rozlokowanych w całej Europie i zatrudnia około 13.000 osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.agc-glass.eu (strona firmowa), www.agc-yourglass.com (szkło dla branży budowlanej) i www.agc-automotive.com (branża motoryzacyjna)