#par-5066
#par-6681
#par-6676

BELANGRIJK

Uw toestemming is geheel vrijwillig en u bent niet verplicht om toestemming te geven. Zelfs als u toestemming geeft, kunt u deze later te allen tijde intrekken (hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van het gebruik van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan de intrekking) door gebruik te maken van de hierna beschikbare opt-out procedure.

 

OPT-OUT NIEUWSBERICHTEN

Gelieve de kosteloze intrekking te bevestigen van uw toestemming aan AGC Glass Europe NV, met  maatschappelijke zetel aan de avenue Jean Monnet, 4 te 1348 Louvain-la-Neuve, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0413.638.187, die gebruik maakt van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt voor de “AGC NEWS” meldingen

  • door gebruik te maken van de uitschrijflink die onder elk “AGC NEWS” mailbericht dat naar u gestuurd wordt, staat 

  • door een e-mailbericht te sturen naar Glass.Communications@agc.com met het verzoek om uitgeschreven te worden voor de “AGC NEWS” e-mailing.

Our stories