Zpráva o udržitelnosti pro rok 2022 nyní online


Naše zpráva o udržitelnosti je nyní dostupná online na stránce www.agc-glass.eu a zabývá se úspěchy v oblasti životního prostředí pro rok 2021, které společnost AGC Glass Europe zaznamenala se svými 2 divizemi (divize Architectural Glass a divize Automotive). Tyto úspěchy jsou výsledkem trvalého úsilí všech závodů společnosti AGC Glass Europe o dosažení environmentálních cílů společnosti do roku 2030.

Výrobní operace: Přehled dosažených úspěchů v roce 2021 

Obnova energie a výroba elektřiny: V roce 2009 začala společnost AGC instalovat fotovoltaické panely a zařízení na rekuperaci tepla. Od té doby se výroba elektřiny neustále zvyšuje a v roce 2021 dosáhla energie získaná díky opětovnému využití a vlastní výrobě hodnoty 32 221 MWh. 

Vzduch: Na srovnatelném základě snížily Upstream Operations od roku 2002 o 10 % přímé emise CO2 na tunu prodaného skla. Během tohoto období bylo neustále snižováno využívání těžkých topných olejů až do jeho úplného ukončení v roce 2020. Od roku 1999 došlo ke snížení měrných emisí prachu přibližně o 63 %.

Voda: Od roku 1998 do roku 2021 se nám podařilo snížit spotřebu vody o 69 % na srovnatelném základě.

Pevné odpady: Pevné odpady vyprodukované Skupinou činí dnes přibližně 220 000 tun ročně, z čehož je asi 97 % dále recyklováno nebo znovu využito v závodech našimi dodavateli nebo smluvními partnery.

Doprava: 57 % všech surovin je dopravováno námořní, říční a železniční dopravou, což představuje ročně zhruba o 57 985 méně kamionů na silnicích. V roce 2021 bylo zhruba 42 000 tun hotových skleněných výrobků přepravováno kombinovanou dopravou, vlaky a kamiony, čímž na silnicích ubylo každoročně cca 2 100 kamionů. 

Obaly: Většina obalů na sklo je dnes opakovaně použitelná. Společnost AGC Glass Europe dosahuje v opětovném používání obalů velmi vysokou úroveň. V Belgii je opakovaně používáno 98 % obalů.

Recyklace: Společnost AGC Glass Europe recykluje zhruba 1 000 000 tun skleněných střepů ročně, čím ušetří okolo 1 150 000 tun surovin a 700 000 tun emisí CO2.

Výroba zelené energie v závodech AGC

Společnost AGC začala instalovat fotovoltaické panely a zařízení na rekuperaci tepla v roce 2009. V rámci neustálého zlepšování probíhá studie mnoha projektů, jejichž cílem je další zvýšení výroby zelené energie. Všechny tyto projekty pomáhají snižovat naši spotřebu elektrické energie ze sítě a s tím související emise CO2. Nejnovější potvrzený projekt se týká závodu na výrobu plaveného skla společnosti AGC v Seingbouse (Francie), kde bude v partnerství s energetickou společností E.ON instalováno zařízení ORC na rekuperaci odpadního tepla a fotovoltaická elektrárna.

Uhlíková stopa 1:9 

AGC Glass Europe sleduje celkovou uhlíkovou stopu svých provozů podle pokynů Protokolu o skleníkových plynech. První výpočet uhlíkové stopy společnosti AGC byl proveden v roce 2009 a opakován každé tři roky až do roku 2020. Nyní se vypočítává každý rok, aby bylo možné lépe sledovat pokrok v plnění našeho uhlíkového plánu. Z posledního výpočtu vyplývá, že činnosti společnosti AGC Glass Europe jsou přímo i nepřímo zodpovědné za 3 535 000 tun emisí CO2 ročně (referenční rok 2020). Společnost AGC Glass Europe také sleduje, jak se při používání jejích výrobků zamezuje vzniku uhlíku, z čehož vyplynulo, že se podařilo zabránit vzniku 33 530 000 tun CO2. Znamená to, že na každou tunu CO2 vypuštěnou společností AGC se používáním našich produktů zabrání téměř 9 tunám.

 

Seznamte se s naší zprávou o udržitelnosti* na www.agc-glass.eu

 

(*) Zpráva o udržitelnosti je k dispozici pouze on-line a v anglickém zněníSdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
Public Affairs & Communication
Mobile: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).