Nyní k dispozici: sklo s nízkou uhlíkovou stopou Low-Carbon Pyrobel


Společnost AGC Glass Europe uvedla na trh v roce 2022 škálu skel s nízkou uhlíkovou stopou, aby uspokojila rostoucí poptávku trhu a snížila dopad svých výrobních procesů na životní prostředí v souladu se svým plánem uhlíkové neutrality. Dnes s hrdostí uvádíme na trh nové sklo s nízkou uhlíkovou stopou Low-Carbon Pyrobel, protipožární sklo s výrazně sníženým obsahem uhlíku1.

Ke snížení emisí skleníkových plynů při výrobě skla s nízkou uhlíkovou stopou Low-Carbon Pyrobel se v celém hodnotovém řetězci uplatňuje komplexní přístup. Sklo s nízkou uhlíkovou stopou obsahuje recyklovaný obsah2  více než 50 % a vyrábí se z udržitelných surovin ve vysoce účinných tavicích pecích s elektrickým příhřevem a obnovitelnými zdroji energie. A konečně, byla optimalizována přeprava mezi závody Skupiny pro fázi dokončovacích procesů.

Sklo s nízkou uhlíkovou stopou Low-Carbon Pyrobel má stejný estetický vzhled, kvalitu, technické parametry a protipožární vlastnosti jako naše standardní sklo Pyrobel.

Vytváříme udržitelné budovy s produkty, které mají certifikované EPD 

Společnost AGC má velké portfolio produktů, které získaly třetí stranou ověřené Environmentální prohlášení o produktu (EPD). Ekologické vlastnosti Pyrobelu jsou již k dispozici v EPD ověřeném třetí stranou od roku 2018 a Pyrobel vykazuje nejlepší výsledky ve své třídě z hlediska potenciálu globálního oteplování (GWP): Pyrobel 16 má 60,5 kg CO2 ekv./m² - Pyrobel 25 má 98,1 kg CO2 ekv./m². 

Nyní sklo s nízkou uhlíkovou stopou Low-Carbon Pyrobel kombinuje výkon skla s nízkou uhlíkovou stopou Low-Carbon Glass od AGC (ověřené EPD zveřejněné v květnu 2024), využití zelené elektřiny a optimalizaci výrobního procesu k dosažení 45-50% snížení zabudovaného uhlíku ve srovnání na standardním sklem Pyrobel3. Ověřené EPD pro sklo Low-Carbon Pyrobel bude dodáno v následujících měsících po ověření třetí stranou.

Odborníci mohou tyto dokumenty EPD využít k tomu, aby učinili informovaná rozhodnutí při vývoji udržitelnějších budov s nižším dopadem na životní prostředí.

 

Více informací naleznete na: www.agc-pyrobel.com  
 

 

  1. Aktuálně dostupné: Pyrobelite 10, Pyrobel 16, Pyrobel 25. Další zasklení budou k dispozici později.
  2. Vypočteno podle ISO 14021:2016, vyjma střepů z vlastní výroby
  3. Potenciál globálního oteplování (GWP) standardní verze Pyrobelu z EPD ověřených třetí stranou byl porovnán s odhady GWP pro stejné výrobky Pyrobel s použitím nízkouhlíkového Low-Carbon Planibel u a obnovitelné energie. Tyto odhady GWP byly vypočteny pomocí modelů posuzování životního cyklu, údajů o výrobě a údajů z EPD Low-Carbon Planibel.


Sdílet tuto stránku

Pyrobel

Sales & Marketing Manager
Fire Resistant Glass 
Central Europe, Baltics, Balkans & Ukraine 
Jiri.Kaltoun@agc.com   
www.agc-pyrobel.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).