AGC Glass Europe plánuje uzavření floatové pece ve francouzském Boussois


Tváří v tvář všeobecnému a strukturovanému poklesu poptávky po skle oznámilo dnes vedení závodu v Boussois zástupcům zaměstnanců svůj záměr uzavřít v nejbližší době jednu z floatových pecí, jejíž provoz je od 1. dubna pozastaven. Toto opatření bude součástí celkového plánu na obnovení konkurenceschopnosti závodu.

Skupina AGC se z důvodu stagnující poptávky a vybudování nových sklářských výrobních nástrojů pohybuje na trhu vyznačujícím se nadměrnými výrobními kapacitami, a nyní na ni plně dolehla hygienicko-ekonomická krize, která se projevuje u jejích hlavních odběratelů, k nimž patří stavebnictví a automobilový průmysl. Výsledkem je stále výraznější nadbytek výrobních kapacit, pokles cen a značné zhoršení výsledků Skupiny jako celku. Při absenci střednědobých vyhlídek na oživení a navzdory obdivuhodným snahám všech zaměstnanců společnosti Boussois o lepší produktivitu a diverzifikaci, je Skupina nucena přizpůsobit veškerá průmyslová zařízení stávající situaci na trhu.

Plánované uzavření pece bude znamenat ztrátu 90 z celkových 220 pracovních míst. Ředitelství závodu v Boussois projedná se zástupci zaměstnanců nejpřijatelnější řešení, jak daný plán ze sociálního hlediska provést.Sdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Benoît Ligot
Corporate Communication Manager
Glass.communications@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).