Ve své funkci v oddělení lidských zdrojů je Tania v centru našeho úsilí zaměřeného na to, aby se neustálé zdokonalování stalo pro naše zaměstnance a náš podnik realitou.

Inspirujte k pokroku tím, že děláte správné věci

Seznamte se s Tanjou, manažerkou lidských zdrojů ve společnosti AGC Automotive Mexico

#par-9371
#par-9366

Proč jste se rozhodla nastoupit do společnosti AGC? 

Nastoupila jsem kvůli tomu, že mi společnost nabízí možnost chopit se výzev a rozvíjet se. Cílem bylo zlepšit všechny oblasti oddělení: nábor, administrativu, celkové odměňování, školení, služby, organizační rozvoj i interní komunikaci.

Co je náplní vaší současné funkce? 

Odpovídám za oddělení lidských zdrojů v závodech San Luis Potosí a Guadalajara (Mexiko). Posunuli jsme se daleko od „transakční“, reaktivní formy lidských zdrojů. Snažím se proto o neustálé zlepšování v každé oblasti své činnosti.

Mohla byste uvést nějaký příklad zlepšení v praxi?

Jak už to ve výrobě bývá, naše závody měly problémy s fluktuací a absencemi. V oblasti lidských zdrojů jsme úzce spolupracovali s vedoucími pracovníky napříč firmou – díky kreativnímu přístupu jsme vymysleli a zavedli nový postup. Ten zvýšil dostupnost i přístupnost vedoucího týmu a zapojení každého ze spolupracovníků. Otevřely se dveře. Lidem bylo nasloucháno. Tak jsme nastolili ovzduší důvěry a týmové spolupráce a podařilo se snížit fluktuaci. Pracovní prostředí začalo být pozitivnější a produktivnější pro všechny.

 

#par-9376

Otevřely se dveře. Lidem bylo nasloucháno. Tak jsme nastolili ovzduší důvěry a snížili fluktuaci.

#par-9386
#par-9381

 

Co je klíčem k tomu, aby zlepšení fungovalo?

Zásadní je spolupráce – spojit lidi, získat jejich podporu a čerpat z různých nápadů. Bez soustředění, nasměrování a týmové práce při vedení skupiny jsou změny v oblasti lidského kapitálu nemožné.

Co vás na vaší práci nejvíce baví? 

Poznávat zdejší lidi a následně vytvářet strategie, které ovlivní jejich profesní život a posunou vpřed jejich kariéru.

Jak práce vašeho týmu pomáhá společnosti AGC, aby její činnost měla pozitivní dopad na svět?

Rozvojem našich lidí je připravujeme na to, aby pomáhali vytvářet udržitelnější a užitečnější výrobky. Podpora a rozvoj zaměstnanců, kteří věří společnosti AGC, pak přináší prospěch společenstvím v okolí našich závodů.

Na co se do budoucna nejvíce těšíte?

Pracuji na rozvoji a standardizaci postupů v oblasti lidských zdrojů v Mexiku a zároveň pokračuji v rozvoji mého týmu lidských zdrojů, abych pomohla společnosti AGC v jejím růstu.

Co byste řekla někomu, kdo uvažuje o práci pro AGC?

Jděte do toho. AGC vám dává příležitost k růstu, přičemž se zaměřuje na rozvoj  každého jednotlivce.

 

Zásadní je spolupráce – spojit lidi dohromady, získat jejich podporu a čerpat z různých nápadů.

 

#par-8931
Careers at AGC

Make your Mark Every Day

Zanechte svou stopu každý den.

Ve společnosti AGC měníte svět pomocí inovativních materiálů, technologií a řešení. Díky úzké spolupráci v mezinárodním týmu nabývají vaše nápady a odborné znalosti nové hodnoty. A díky dodržování nejvyšších výkonnostních a etických standardů zlepšují výzvy, které překonáte, každodenní život milionů lidí.

Udělejte ze své profesní kariéry každodenní podstatnou součást světa

Připojte se k nám v AGC !

 

More testimonials