Zpráva společnosti AGC o udržitelnosti 2017 je již on-line


Zprávu společnosti AGC Glass Europe o udržitelnosti již nyní naleznete on-line na http://www.agc-glass.eu/cs/udrzitelny-rozvoj. Uvádí všechny úspěchy, které společnost zaznamenala ve svých 2 divizích (divize Building & Industrial Glass a divize Automotive). Tyto výsledky jsou důkazem trvalé angažovanosti všech závodů AGC Glass Europe v zájmu dosažení udržitelnějších výrobních operací a výrobků a služeb šetrnějších k životnímu prostředí!


Rychlý pohled na ekologické úspěchy a výsledky AGC

Výroba energie: V roce 2016 dosáhla celková výroba fotovoltaických zařízení instalovaných na závodech společnosti AGC 6 697 MWh.

Vzduch: Společnost AGC snížila  od roku 2002 o 11 % emise CO2 na tunu prodaného skla, a to na srovnatelném základě. Od roku 1998 došlo ke snížení emisí prachu přibližně o 45 %.

Voda: Od roku 1998 do roku 2016 se společnosti AGC podařilo snížit spotřebu vody o 71 % na srovnatelném základě. 

Pevné odpady: V současnosti činí objem pevných odpadů vyprodukovaných Skupinou přibližně 230 000 tun ročně, z čehož je asi 98 % dále recyklováno nebo využito na závodech dodavateli nebo smluvní stranou.

Doprava: 72 % surovin je dopravováno námořní nebo železniční dopravou, což představuje ročně o cca 54 500 kamionů na silnicích méně. V roce 2016 bylo cca 88 000 tun hotových výrobků přepravováno kombinovanou dopravou, vlaky a kamiony, čímž na silnicích ubylo každoročně cca 4 400 kamionů. 

Obaly: V dnešní době je většina přepravních obalů na sklo opakovaně použitelná. AGC Glass Europe dosahuje v opětovném používání obalů velmi vysokou úroveň. V Belgii je opakovaně používáno 98 % obalů.

Recyklace: AGC Glass Europe recykluje ročně cca 1 000 000 tun skleněných střepů, čímž ušetří 1 150 000 tun surovin a 300 000 tun emisí CO2.


Ekologická stopa AGC

Společnost AGC vyvinula integrální způsob komplexního hodnocení ekologické stopy. Ekologický přístup se opírá o tři pilíře: analýzu životního cyklu, měření uhlíkové stopy a program  Cradle to Cradle CertifiedTM pro produkty.

Certifikáty Cradle to Cradle: V roce 2016 obnovila AGC Glass Europe svoji certifikaci Cradle to Cradle pro plavené sklo, sklo s magnetronovým povlakem, lesklé a matované lakované sklo, kyselinou matované sklo, zrcadla a vrstvené sklo, a to na dobu dvou let, a to dle nové, přísnější verze 3.1 Cradle to Cradle. Navíc AGC Glass Europe získala v lednu 2017 jakožto první a jediný výrobce skla na světě bronzový certifikát Cradle to Cradle pro své výrobky z izolačního skla. AGC nyní nabízí nejširší portfolio výrobků se stříbrným nebo bronzový certifikátem Cradle to Cradle.

Uhlíková stopa: Výpočet emisí a úspor vede ke konečnému poměru 1:10 (tj. 3 400 000 tun CO2 k 34 500 000 tunám), což znamená, že každá tuna emisí CO2 pocházejících z činnosti AGC Glass Europe představuje přibližně 10 tun emisí CO2 uspořených díky použití našich výrobků. Tento poměr i výsledky se od roku 2009 ještě zlepšily, a to na základě stejného perimetru činnosti. 


Se zprávou společnosti AGC o udržitelnosti se již nyní můžete seznámit na  http://www.agc-glass.eu/cs/udrzitelny-rozvoj 
 Sdílet tuto stránku

AGC Flat Glass Czech

Petra Takáčová
Marketingová komunikace
Tel : +420 417 50 20 42
Petra.Takacova@agc.com

AGC Glass Europe

Britta Jarchow
Marketing Communications Manager
britta.jarchow@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).