Skupina AGC se spojuje s firmou Kinestral Technologies s cílem dalšího vývoje aktivního skla


Skupina AGC, která je největším světovým výrobcem skla, a Kinestral Technologies (USA), společnost zaujímající vedoucí postavení v oblasti aktivních skel, vytvořily strategické partnerství pro výrobu aktivního skla umožňujícího rychlý přechod mezi dvěma světelnými režimy. Tento typ skel je vhodný pro využití ve stavebnictví a v dopravě (vlakové soupravy).

Nevídané perspektivy pro stavebnictví

Když je sklo v neprůsvitném tmavém režimu, blokuje veškeré sluneční světlo a s ním spojené teplo a odlesky, díky tomu poskytuje naprosté soukromí. V transparentním režimu propouští přirozené světlo a umožňuje naprosto normální denní vidění. Elektrická energie je potřebná pouze na přepínání. Slovy Jeana-Françoise Herise, generálního ředitele stavební divize AGC, toto sklo otevírá pozoruhodné nové možnosti. „Trend energeticky téměř nulových domů vede k omezování prosklených ploch ve prospěch silných neprůhledných zdí, anebo sklo ukrývá za různými zástěnami. AGC si předsevzala, že uvedenou situaci změní, a nabídne sklářská řešení, která budou energeticky účinná a navíc vytvoří emoční vazbu mezi uživateli budov a okolním prostředím.

Bezkonkurenční technologie přispívá k novým uživatelským zkušenostem

AGC si vybrala Kinestral Technologies jakožto partnera díky bezkonkurenčním technologiím, které nabízí: je zde záruka vynikající optické kvality a neutrálního zabarvení a také rychlý a vždy stejný způsob přepínání mezi dvěma světelnými stavy s velkým počtem přechodových režimů. Všechny tyto vlastnosti společně s inteligentním systémem ovládání přispívají ke vzniku jedinečné uživatelské zkušenosti, kdy lze světlo a teplo vstupující do životního a pracovního prostoru snadno přizpůsobit neustále se měnícím potřebám a náladám uživatelů.

Rychlé uvedení na trh

Kromě kombinace know-how obou společností má partnerství také finanční, průmyslové a obchodní aspekty. AGC získá v partnerské firmě finanční podíl, partneři společně vybudují významné výrobní kapacity a budou vzájemně využívat marketingové a obchodní struktury, které se z geografického hlediska dobře doplňují.

Z hlediska Kinestral Technologies pak toto strategické partnerství urychlí zavedení její technologie do stavebnictví, které hledá materiály nabízející větší komfort, lepší energetickou účinnost i šetrnější přístup k životnímu prostředí. „Celosvětová působnost AGC a její zkušenosti v oblasti vyspělých sklářských technologií budou zásadním přínosem k dalšímu rozvoji firmy,“ uvedl Dr. Sb Cha, generální ředitel společnosti Kinestral Technologies.Sdílet tuto stránku

AGC Flat Glass Czech

Petra Takáčová
Marketingová komunikace
Tel : +420 417 50 20 42
Petra.Takacova@agc.com

Profil AGC

Skupina AGC, jejíž mateřská společnost AGC Asahi Glass má sídlo v Tokiu, je největším světovým dodavatelem plochého skla, skla pro automobilový průmysl a pro výrobu displejů i jakožto dodavatelem materiálů a komponent pro chemický průmysl a odvětví high-tech. Skupina AGC se opírá o více než stoletou tradici technických inovací a je předním specialistou s celosvětovou působností v oblasti skla, fluorové chemie a technologií keramických materiálů.
Skupina zaměstnává v celosvětovém měřítku 50 000 osob a prostřednictvím své podnikatelské činnosti ve zhruba 30 zemích dosahuje ročních tržeb ve výši cca 13 miliard USD.
Další informace naleznete na www.agc-group.com/

 

Profil Kinestral Technologies

Aktivní sklo Kinestral umožňuje rychle reagující, vysoce estetické a nákladově efektivní způsob dynamického ovládání, které překonává nedostatky předchozích aktivních skel. Výrobky společnosti Kinestral nabízejí velmi vysokou úroveň jasu a téměř stoprocentní neprůsvitnost při přepnutí do „tmavého“ režimu.
Společnost Kinestral Technologies byla založena v roce 2010 s cílem nalézt řešení tehdejších omezení spojených s využitím aktivních skel s perspektivou udržitelnějšího a komfortnějšího propojeného světa. Vyvinula nové chemické sloučeniny a nástroje umožňující dosáhnout jedinečné technické parametry, pokud jde o optiku a rychlosti přechodu mezi režimy. Kinestral využívá osvědčené postupy nanášení povlaků za mokra, s nimiž se můžeme běžně setkat při výrobě displejů, v rámci rychlých a efektivních výrobních procesů, s daleko nižšími náklady než v případě tradičních skel s protisluneční ochranou. Administrativní i výrobní zařízení společnosti Kinestral se nacházejí v Kalifornii a firma má zázemí v předních společnostech poskytujících rizikový kapitál a v mezinárodních korporacích.
Další informace naleznete na www.kinestral.com/.