AGC Glass Europe zrenovuje svou floatovou pec v Cuneu (Itálie) v roce 2017


Renovace pece, navíc s vylepšením jejího vzhledu, umožní zároveň jak výrazně zvýšit její kapacitu a snížit spotřebu energie, tak i kladně ovlivnit výkon a kvalitu výroby. Snížení spotřeby samo o sobě povede k výrazné redukci emisí vypouštěných do ovzduší, a to o 50% méně CO (kysličníku uhelnatého) a o 14% méně CO2 (kysličníku uhličitého) a o 30% méně Nox (oxidu dusíku). Následně výborné parametry v oblasti životního prostředí umožní přístup závodu k systému energetických certifikací: ty jsou vydávány italskými úřady a představují finanční odměny přidělované po dobu pěti let v závislosti na realizovaných energetických úsporách.

Společně s budoucími zisky z projektu kogenerace1 podpoří tyto veškeré vývojové změny, a to výrazně, konkurenceschopnost závodu v Cuneu.

1: Joint venture podnik “Wedge Power” mezi AGC (10%) a High Power (90%) na výstavbu a provozování kogenerační jednotky (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) na pozemku AGC v Cuneu. Tato jednotka bude pomocí plynové turbíny vyrábět elektřinu určenou pro pokrytí potřeb 20.000 domácností, jakož i teplou vodu k vytápění 400 budov. Přičteme-li k tomu vlastní výrobu elektrické energie pomocí systému rekuperace tepla, elektřina získaná od JV AGC za preferenční ceny pokryje veškeré potřeby závodu v této oblasti.   
 AGC Flat Glass Italia - Cuneo Plant Float Italy - Cuneo

Sdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Benoît Ligot
Corporate Communication Manager
Glass.communications@agc.com

AGC v Cuneu

Závod v Cuneu, který zahájil svou činnost v roce 1963, je největší výrobní jednotkou skla pro stavebnictví v Itálii. Disponuje pecí na výrobu floatového skla a na výstupu i zpracovatelskými jednotkami pro vrstvená skla, zrcadla, skla s povlaky a matovaná skla.
Vyrábí dva typy floatu o různých tloušťkách:

  • 2 až 6 mm, zejména pro své zpracovatelské jednotky,
  • 8 až 25 mm pro specifické potřeby nábytkové a interiérové dekorace jako je „Linea Azzurra“ s modravými odlesky, velmi ceněná designéry.

Koncem roku 2015 závod zaměstnával asi 220 osob.

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

Společnost AGC Glass Europe vyrábí, zpracovává a uvádí na trh ploché sklo pro stavební sektor (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl (originální i náhradní skla) a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Ve svých více jak 100 průmyslových závodech v Evropě a s přibližně 15 500 zaměstnanci je přední evropskou sklářskou společností, která je součástí japonské skupiny AGC, světového lídra ve výrobě plochého skla.
Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).