Duurzaamheidsverslag 2019 nu online


Ons Duurzaamheidsverslag staat nu online op http://www.agc-glass.eu/nl/duurzaamheid. Het beslaat de resultaten op milieuvlak voor 2018 van AGC Glass Europe, actief met twee divisies (de divisie Building & Industrial Glass en de divisie Automotive).

Onze bijdrage tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 
De editie van dit jaar bevat een nieuw hoofdstuk in verband met de DOD’s (of SDG’s, Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties in 2015 goedkeurden. Onder de 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen die tegen 2030 moeten gehaald zijn, identificeerde AGC Glass Europe 10 milieugerelateerde doelstellingen en 18 subdoelstellingen of targets, waarin we een actieve rol spelen via onze processen en producten. Meer info op: http://www.agc-glass.eu/en/sustainability/un-sustainable-development-goals (enkel in het Engels).

 

Productie-activiteiten: onze milieuprestaties in een oogopslag 

Energieterugwinning en elektriciteitsproductie: AGC startte al in 2009 met de plaatsing van zonnepanelen en warmteterugwinningsinstallaties. Sindsdien nam de elektriciteitsproductie gedurig toe, tot 26.957 MWh teruggewonnen of zelf opgewekte energie in 2018. 

Lucht: Op vergelijkbare basis, per ton verkocht glas, verminderde de rechtstreekse CO2-uitstoot van Primary Operations sinds 2002 met 17%. In de specifieke stofuitstoot komt de verlaging sinds 1999 op zowat 65%.

Water: Van 1998 tot 2018, en op vergelijkbare basis, verminderden we ons waterverbruik met 74%.

Vaste afvalstoffen: Vandaag produceert de Groep ongeveer 225.000 ton vast afval per jaar. Daarvan wordt vrijwel 96% verder gerecycleerd of ter plaatse teruggewonnen door onze leveranciers of aannemers.

Transport: 71% van alle grondstoffen wordt per schip of trein vervoerd. Dat maakt ongeveer 56.800 vrachtwagens minder per jaar op de weg. In 2018 werd omzeggens 78.960 ton afgewerkte glasproducten met een combinatie van trein en vrachtwagen vervoerd, wat nog eens circa 3.950 vrachtwagens van de baan haalde.  

Verpakking: Vandaag is bijna alle glasverpakking herbruikbaar. AGC Glass Europe haalt een zeer hoog cijfer in het hergebruiken van verpakking. Zo wordt in België 98% van de verpakking hergebruikt. 

Recyclage: AGC Glass Europe recycleert ongeveer 1.000.000 ton glasgruis per jaar, een besparing van zo’n 1.150.000 ton grondstoffen en 300.000 ton CO2-uitstoot.


Cradle-to-Cradle* aanpak voor duurzame producten

AGC kreeg nieuwe Cradle-to-Cradle-certificaten voor haar figuurglas (maart 2018) en onlangs nog voor haar vuurbestendig glas (mei 2019). Daarnaast werden de C2C-certificaties vernieuwd voor gelaagd glas (mei 2018), het gamma decoratief glas (augustus 2018) en het isolerend glas (januari 2019). 

Daarbij lanceerde AGC Glass Europe haar eerste loodvrije spiegelglas, Mirox 4Green. Dit product van hoge kwaliteit onderscheidt zich door het gebruik van loodvrije verf en zijn hoge opaciteit, wat het ideaal maakt voor toepassingen met achtergrondverlichting. Mirox 4Green beantwoordt aan de richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen RoHS**. Ook werd een nieuwe generatie superpresterende dubbele beglazing ontwikkeld met vacuumtechnologie. Het nieuwe product heet Fineo en heeft dezelfde of zelfs nog betere warmte- en geluidsisolerende eigenschappen als drievoudige beglazing.


Ontdek ons Duurzaamheidsverslag*** nu op http://www.agc-glass.eu/nl/duurzaamheid 


* Cradle to Cradle CertifiedTM is een exclusief keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
** Beperking van gevaarlijke stoffen - Restriction of Hazardous Substances
*** Het Duurzaamheidsverslag is online beschikbaar, enkel in het Engels. 

 Deel deze pagina

AGC Glass Europe

Benoît Ligot
Corporate Communication Manager
Glass.communications@agc.com

AGC Glass Europe, een Europees leider in vlakglas

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector en andere industriële sectoren (transport, solar-industrie en hightech). Het is de Europese tak van AGC, een wereldleider in vlakglas, met meer dan 100 locaties in heel Europa en heeft ongeveer 15.300 werknemers.
Meer info op www.agc-glass.eu (corporate site), www.agc-yourglass.com (glas voor de bouw) en www.agc-automotive.com (autoglas).