Generátor environmentálního prohlášení o produktu (EPD) společnosti AGC je nyní k dispozici v konfigurátoru skla


Společnost AGC Glass Europe, přední hráč ve sklářském průmyslu, uvedla na trh svůj generátor environmentálních prohlášení o produktu (EPD), výkonný nástroj určený k usnadnění udržitelného rozhodování ve stavebnictví. Přestože zatím nebylo provedeno ověření třetí stranou, toto ověření probíhá a bude brzy oznámeno. Prohlášení EPD vytvořené naším nástrojem se řídí zásadami modelování stanovenými v evropských normách EN 15804+A2 a EN 17074. Generátor EPD je součástí nástroje AGC Glass Configurator, který umožňuje rychlý a snadný výběr nejvhodnějšího zasklení.

Je známo, že stavební materiály a výrobky použité v budovaném objektu významně ovlivňují jeho ekologickou stopu. Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je klíčovým nástrojem pro hodnocení udržitelného aspektu budov při posuzování vlivu stavebních materiálů a výrobků na životní prostředí po celou dobu jejich životnosti. Generátor EPD společnosti AGC, který je nyní plně integrován do konfigurátoru skla (AGC Glass Configurator), je průkopnickým řešením, které poskytuje architektům a zákazníkům snadné vodítko a transparentní možnosti porovnání hodnocení životního cyklu různých výrobků.

Architekti a inženýři mohou využít funkcí konfigurátoru AGC při sestavování nejlepší konfigurace zasklení, nyní je však možné jít ještě dál a pomocí generátoru EPD automaticky vygenerovat pro danou konfiguraci i konkrétní EPD. Nástroj vypočte množství potenciálních environmentálních dopadů spojených s konkrétní konfigurací a poté poskytne komplexní a přesný přehled o jejím vlivu na životní prostředí. EPD obsahuje více než 30 růz ných ukazatelů týkajících se životního prostředí a zdrojů a poskytuje tak podrobnou a přehlednou analýzu, která pokrývá celý životní cyklus výrobku. 
  
Část informací uvedených v EPD se stane povinným údajem v rámci prohlášení o vlastnostech a shodě stavebního výrobku, jak je uvedeno v novém nařízení o stavebních výrobcích (CPR), a bude tedy závazná pro každý stavební výrobek splňující podmínky pro povinné označení CE. Kromě toho je EPD často klíčovým prvkem pro získání certifikátů udržitelnosti, jako jsou LEED a BREEAM. Některé vnitrostátní předpisy EU podporují využívání výsledků EPD pro výpočet dopadu na životní prostředí jednotlivých budov, což z EPD činí prvek významně napomáhající získání nových stavebních povolení a svědčí o tom, že ve stavebnictví je kladen stále větší důraz na odpovědný přístupu k životnímu prostředí.

Generátor EPD společnosti AGC je nejnovějším přírůstkem sady nástrojů dostupných v rámci konfigurátoru skla a zaujímá zde významnou pozici společně s nástrojem pro vizualizaci skel v reálném prostředí, vyhledávačem výrobků, kalkulačkou tloušťky skla a nástrojem pro výpočet akustických parametrů. Tyto nástroje společně umožňují zákazníkům a architektům přijímat rozhodnutí opírající se o dostatečné informace, které nejenže odpovídají cílům udržitelnosti, aniž by museli ustoupit nárokům na vzhled a kvalitu, ale které budou rovněž sloužit jako základ pro vytváření digitálního pasportu výrobku ve stavebním sektoru, který má být podle nového nařízení CPR povinný.

Další informace o generátoru EPD společnosti AGC Glass Europe a ostatních nástrojích naleznete na adrese https://www.agc-yourglass.com/configurator/csSdílet tuto stránku

AGC Flat Glass Czech

Petra Takáčová
Marketingová komunikace
Tel : +420 417 50 20 42
Petra.Takacova@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 15 300 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).