Duurzaamheidsverslag 2020 nu online


Ons Duurzaamheidsverslag staat nu online op www.agc-glass.eu en beslaat de resultaten op milieuvlak voor 2019 van AGC Glass Europe, actief met twee divisies (de divisie Building & Industrial Glass en de divisie Automotive). 

Onze CO2-voetafdruk: een verhouding van 1:11 

AGC Glass Europe berekent elke drie jaar zijn CO2- voetafdruk en dit sinds 2009. Sindsdien evolueerden zowel de verhouding van onze CO2 uitstoot tot de vermeden CO2 als onze prestaties gunstig. De laatste berekening kwam uit op 3.800.000 ton CO2 uitstoot t.o.v. 41.000.000 ton vermeden CO2, of een verhouding van 1:11. Dat betekent dat voor elke ton CO2 die de productie-activiteiten van AGC Glass Europe uitstootten, bijna 11 ton CO2 vermeden werden door het gebruik van onze producten. Verdere details over de berekening van onze CO2-voetafdruk vindt u hier (in het Engels).

Productie-activiteiten: onze milieuprestaties voor 2019 in een oogopslag 

Energieterugwinning en elektriciteitsproductie: AGC startte in 2009 met de plaatsing van zonnepanelen en warmteterugwinningsinstallaties. Sindsdien nam de elektriciteitsproductie steeds toe, tot 29.354 MWh teruggewonnen of zelf opgewekte energie in 2019. 

Lucht: Op vergelijkbare basis, per ton verkocht glas, verminderde de rechtstreekse CO2-uitstoot van Primary Operations sinds 2002 met 14%. In de specifieke stofuitstoot komt de verlaging sinds 1999 op zowat 67%. 

Water: Van 1998 tot 2019, en op vergelijkbare basis, verminderden we ons waterverbruik met 73%. 

Vaste afvalstoffen: Vandaag produceert de Groep ongeveer 252.000 ton vast afval per jaar. Daarvan wordt vrijwel 97% verder gerecycleerd of ter plaatse teruggewonnen door onze leveranciers of aannemers. 

Transport: 64% van alle grondstoffen wordt per schip of trein vervoerd. Dat maakt ongeveer 51.500 vrachtwagens minder per jaar op de weg. In 2019 werd omzeggens 40.000 ton afgewerkte glasproducten met een combinatie van trein en vrachtwagen vervoerd, wat nog eens circa 2.000 vrachtwagens van de baan haalde.  
 
Verpakking: Vandaag is bijna alle glasverpakking herbruikbaar. AGC Glass Europe haalt een zeer hoog cijfer in het hergebruiken van verpakking. Zo wordt in België 98% van de verpakking hergebruikt. 

Recyclage: AGC Glass Europe recycleert ongeveer 1.000.000 ton glasgruis per jaar, een besparing van zo’n 1.150.000 ton grondstoffen en 300.000 ton CO2-uitstoot. 

Cradle-to-Cradle* aanpak voor duurzame producten

In 2019, behaalde AGC een nieuw Cradle to Cradle certificaat voor het brandwerend glas en vernieuwde de certificaten (onder versie 3 van C2C) voor 2 jaar voor float, gecoat glas en figuurglas. Onlangs, in mei 2020, behaalde AGC het niveau “Silver” voor de hercertificatie van het gelaagd glas en is het zo de enige glasproducent die dit certificatieniveau kan aanbieden voor gelaagde glasproducten. 

Ontdek ons duurzaamheidsverslag** op https://www.agc-glass.eu/nl/duurzaamheid


* Cradle to Cradle CertifiedTM is een exclusief keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
** Het Duurzaamheidsverslag (in het Engels) is enkel online beschikbaar.Deel deze pagina

AGC Glass Europe

Benoît Ligot
Corporate Communication Manager
Glass.communications@agc.com

AGC Glass Europe, een Europees leider in vlakglas

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector en andere industriële sectoren (transport, solar-industrie en hightech). Het is de Europese tak van AGC, een wereldleider in vlakglas, met meer dan 100 locaties in heel Europa en heeft ongeveer 15.300 werknemers.
Meer info op www.agc-glass.eu (corporate site), www.agc-yourglass.com (glas voor de bouw) en www.agc-automotive.com (autoglas).