Zpráva o udržitelnosti 2020 je již on-line


Zprávu o udržitelnosti již nyní naleznete on-line na www.agc-glass.eu. Uvádí všechny úspěchy, které AGC Glass Europe zaznamenala ve svých 2 divizích (divize Building & Industrial Glass a divize Automotive). 

Naše uhlíková stopa: 1:11 

První výpočet uhlíkové stopy společnosti AGC Glass Europe byl proveden v roce 2009 a opakoval se každé tři roky. Poměr a - na základě stejných měřítek - výsledky se od té doby zlepšily. Poslední výpočet stopy vedl k novému výsledku 1:11 (tj. 3 800 000 tun emitovaného CO2 oproti 41 000 000 tunám CO2, kterým se zabránilo), což znamená, že za každou tunu CO2 emitovaného našimi činnostmi se díky použití našich produktů vyhneme téměř 11 tunám CO2
Další podrobnosti o tom, jak vypočítáváme naši uhlíkovou stopu, naleznete na www.agc-glass.eu (pouze v angličtině).

Rychlý pohled na naše ekologické úspěchy a výsledky

Zpětné získávání tepelné energie a výroba elektřiny: AGC zahájila montáž solárních panelů a systémů zpětného získávání tepla v roce 2019. Od té doby výroba elektrické energie prudce vzrostla a v roce 2018 představovala energie získaná díky rekuperaci a vlastní výrobě elektřiny 29.354 MWh.

Vzduch: Primary Operation snížily od roku 2002 o 14% emise CO2 na tunu prodaného skla, a to na srovnatelném základě.  Od roku 1999 došlo ke snížení emisí prachu přibližně o 67%.

Voda:  Od roku 1998 do roku 2019 se nám podařilo snížit spotřebu vody o 73% na srovnatelném základě. 

Pevné odpady:  V současnosti činí objem pevných odpadů vyprodukovaných Skupinou přibližně 252.000 tun ročně, z čehož je asi 97% dále recyklováno nebo využito na závodech našimi dodavateli nebo smluvní stranou.

Doprava: 64% surovin je dopravováno námořní nebo železniční dopravou, což představuje ročně o cca 51.500 kamionů na silnicích méně. V roce 2019 bylo cca 40.000  tun hotových výrobků přepravováno kombinovanou dopravou, vlaky a kamiony, čímž na silnicích ubylo každoročně cca 2.000 kamionů. 

Obaly: V dnešní době je většina přepravních obalů na sklo opakovaně použitelná.  AGC Glass Europe dosahuje v opětovném používání obalů velmi vysokou úroveň.  V Belgii je opakovaně používáno 98 % obalů.

Recyklace: AGC Glass Europe recykluje ročně cca 1 000 000 tun skleněných střepů, čímž ušetří 1 150 000 tun surovin a 300 000 tun emisí CO2.

Přístup Cradle-to-Cradle* pro udržitelné produkty

V roce 2019 společnost AGC získala novou certifikaci Cradle to Cradle pro protipožární sklo a obnovila své certifikace (ve verzi 3 C2C) na další 2 roky pro plavené sklo, magnetronové povlaky a vzorované sklo. Nedávno (květen 2020) získala společnost AGC úroveň Silver za obnovenou certifikaci vrstveného skla a je prvním výrobcem skla, který byl schopen nabídnout tuto úroveň certifikace pro vrstvené výrobky.


S naší zprávou o udržitelnosti** se již nyní můžete seznámit na https://www.agc-glass.eu/cs/udrzitelny-rozvoj


* Cradle to Cradle CertifiedTM – je certifikační známka udělovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
** Zpráva o udržitelnosti je k dispozici pouze on-line a v anglickém zněníSdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Benoît Ligot
Corporate Communication Manager
Glass.communications@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).