#par-351
#par-346

Onze Aanpak

#par-361
#par-356

Toegewijd aan duurzaamheid

Wij beschouwen duurzaamheid als een fundamenteel onderdeel van onze sociale waarden en als een voorwaarde voor al onze activiteiten. Het vereist voortdurende verbetering en iedereen binnen AGC is erbij betrokken.

Ons beleid

#par-366

Meting van onze koolstofvoetafdruk

Onze koolstofvoetafdruk wordt jaarlijks gemeten. Wij rapporteren en verantwoorden onze bedrijfsbroeikasgasemissies over onze hele waardeketen.

Onze koolstofvoetafdruk in 2023

#par-371

 

 

Netto-nul koolstofuitstoot tegen 2050

AGC Glass Europe wil de doelstelling van de AGC Groep bereiken om tegen 2050 koolstofneutraal glas te produceren en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30% te verminderen.

Onze doelstellingen

#par-10106
#par-10101

Op weg naar een CO2-neutrale glasproductie tegen 2050

#par-10266

Toonaangevend in het koolstofvrij maken van onze industrie

Om tot een koolstofneutrale glasproductie te komen, moet rekening worden gehouden met alle onderdelen van de waardeketen. Dit omvat het koolstofvrij maken van de glasproductieprocessen, het elimineren van alle CO2-emissies van de toeleveringsketen stroomopwaarts, van onze processen en andere indirecte emissies.

Meer lezen

#par-9091

 

 

Realisaties in het koolstofvrij maken van onze productie

AGC Glass Europe wil de doelstellingen van de AGC Groep bereiken en heeft een stappenplan opgesteld om tegen 2050 een koolstofemissie van nul te bereiken. Stap voor stap maken we vorderingen in ons decarbonisatieproces.

Laatste nieuws

#par-611
#par-606

Glas in het hart van duurzame architectuur

#par-631
#par-2086

Glas in het hart van duurzame architectuur

AGC Glass Europe wil een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van nieuwe glasproducten met betere milieuprestaties. Glas heeft een positieve impact op mens en planeet. Als echt duurzaam materiaal staat het centraal in duurzame architectuur.

Meer lezen

#par-2076

Onze positieve impact op het milieu

Voor elke ton CO2 die door de activiteiten van AGC Glass Europe wordt uitgestoten, wordt meer dan 9 ton CO2 vermeden dankzij het gebruik van ons glas!

Meer lezen

#par-2081

Koolstofarm glas

Met de lancering in 2022 van een gamma Low-Carbon Glass biedt AGC zijn klanten glas aan dat - van de winning van grondstoffen tot de uiteindelijke plaatsing - beduidend minder CO2 genereert dan ons standaardglas.

Meer lezen

#par-636

Duurzame gebouwen

Glas is een uniek bouwmateriaal daar het natuurlijk licht en zonnewarmte kan binnenlaten. Door toegevoegde waarde kunnen AGC glasproducten energieverbruik zowel voor verwarming, koeling of kunstlicht verminderen en een belangrijke rol spelen in duurzame architectuur.

Meer lezen