Duurzaamheidsverslag 2021 nu online


Ons duurzaamheidsverslag staat nu online op www.agc-glass.eu en beschrijft de milieuprestaties in 2020 van AGC Glass Europe, dat actief is met twee divisies (de divisie Building & Industrial Glass en de divisie Automotive). Deze prestaties zijn te danken aan de voortdurende inzet van alle vestigingen van AGC Glass Europe voor duurzamere productieactiviteiten en groenere producten en diensten! 

Productieactiviteiten: onze milieuprestaties voor 2020 in een oogopslag

Energieterugwinning en elektriciteitsproductie: AGC startte in 2009 met de plaatsing van zonnepanelen en warmteterugwinningsinstallaties. Sindsdien is de elektriciteitsproductie gestaag toegenomen tot 25.577 MWh aan teruggewonnen en zelf opgewekte energie in 2020. Eind 2020 heeft AGC haar eerste windturbine gebouwd op het terrein van de vestiging in Seneffe, België. 

Lucht: Op vergelijkbare basis heeft Primary Operations per ton verkocht glas zijn rechtstreekse CO2-uitstoot sinds 2002 met 11% verminderd. Het gebruik van zware stookolie is in deze periode consequent afgebouwd en in 2020 volledig stopgezet. In de specifieke stofuitstoot komt de verlaging sinds 1999 op circa 61%.

Water: Van 1998 tot 2020 hebben we op vergelijkbare basis het waterverbruik met 69% weten te verminderen.

Vaste afvalstoffen: De Groep produceert ongeveer 234.000 ton vast afval per jaar, waarvan circa 97% verder wordt gerecycled of ter plaatse teruggewonnen door haar leveranciers of aannemers. 

Transport: 56% van alle grondstoffen wordt per schip, binnenschip en trein vervoerd. Daardoor rijden er per jaar ongeveer 50.170 minder vrachtwagens op de weg. In 2020 is ongeveer 40.300 ton afgewerkte glasproducten met een combinatie van trein en vrachtwagen vervoerd, wat nog eens circa 2.000 vrachtwagens van de weg haalde.  

Verpakking: Tegenwoordig is vrijwel alle glasverpakking herbruikbaar. AGC Glass Europe haalt een zeer hoog cijfer in het hergebruiken van verpakking. Zo wordt in België 98% van de verpakking opnieuw gebruikt.

Recycling: AGC Glass Europe recyclet ongeveer 1.000.000 ton glasgruis per jaar, een besparing van zo'n 1.150.000 ton grondstoffen en 700.000 ton CO2-uitstoot.

Meer informatie (in het Engels) in ‘Environmental Achievements

Milieudoelstellingen voor 2030

Meer dan ooit is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties een wereld erven die zich op duurzame wijze ontwikkelt. Voor wat betreft de klimaatverandering is het duidelijk dat wat we als samenleving vandaag doen, gevolgen heeft voor morgen, en dat iedereen nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Daarom heeft AGC Glass Europe zes milieudoelstellingen vooropgesteld die in 2030 moeten worden gehaald, met 2020 als referentiejaar. Deze doelstellingen zijn gericht op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het energieverbruik, het waterverbruik en afvalstoffen, en stimuleren de ontwikkeling van nieuwe producten met betere milieuprestaties tijdens de volledige levenscyclus, inclusief recycling aan het einde van de levensduur. 
Meer informatie (in het Engels) in ‘Planning and objectives’.

 

Lees ons duurzaamheidsverslag op http://www.agc-glass.eu/nl/duurzaamheidDeel deze pagina

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
Public Affairs & Communication
Mobile: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Glass Europe, een Europees leider in vlakglas

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector en andere industriële sectoren (transport, solar-industrie en hightech). Het is de Europese tak van AGC, een wereldleider in vlakglas, met meer dan 100 locaties in heel Europa en heeft ongeveer 15.300 werknemers.
Meer info op www.agc-glass.eu (corporate site), www.agc-yourglass.com (glas voor de bouw) en www.agc-automotive.com (autoglas).