Vzhledem k pandemii Covid-19 společnost AGC Glass Europe přizpůsobuje svou činnost bezpečnostním požadavkům


Od vypuknutí pandemie Covid-19 společnost AGC Glass Europe významně omezila svoji rozsáhlou výrobní a dodavatelskou činnost v celé Evropě. Hlavní prioritou bylo chránit zaměstnance a pracovní komunitu a zabránit šíření viru, ale zároveň v nutných a možných případech zajistit nepřetržitý zákaznický servis. V závislosti na povaze činností a jejich lokalizaci v Evropě je nyní významná část zaměstnanců v ekonomické nezaměstnanosti nebo pracuje z domova. 

Pro zachování kontinuity služeb zákazníkům ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, dopravě a dalších průmyslových odvětvích připravuje AGC Glass Europe postupné obnovení všech svých aktivit. Byl ustaven centrální tým, který by měl tuto činnost řídit a určovat jednotlivé etapy bezpečného restartu. V rámci této své činnosti přikládá tým zásadní význam zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a pracovní komunity tím, že v maximální míře respektuje pokyny a politiky vypracované mezinárodními i vnitrostátními zdravotnickými orgány. V první řadě tudíž připravuje pokyny pro novou úpravu pracovišť a přilehlých zón, opatření na ochranu zaměstnanců a hygienická pravidla, která bude nutno dodržovat v prostorách, kde dochází ke styku s osobami mimo podnik. 

Obnovení provozu a nastavení normálního režimu pracovních operací bude záviset na druhu činnosti, poptávce po produktech a umístění závodu. Opětovné spuštění bude postupné a bude probíhat po etapách, v souladu s doporučeními, vydanými příslušnými orgány o zdravotních a bezpečnostních podmínkách pro všechny zúčastněné strany.Sdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Benoît Ligot
Corporate Communication Manager
Glass.communications@agc.com

AGC Flat Glass Czech

Sehnal Libor
Personální ředitel
Tel.: +420 417 50 2069
Mobile: +420 602 280 109
Libor.sehnal@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).