Sklo Planibel Easy přispívá ke snížení kontaminace Covidem-19, pokud je vystaveno dennímu světlu


Díky nejnovějším sklářským technologiím jsou budovy, prostory i předměty pevnější, bezpečnější a zdravější. Sklo je polyvalentní materiál, ideální k tomu, aby zachoval zdravější životní prostředí. AGC Glass Europe nepřestává hledat řešení pro ochranu našeho zdraví a zachování naší společnosti. V kontextu světové krize Covid-19 přináší AGC Glass Europe dobré zprávy týkající se skla s povlakem, které přispívá k ochraně před nakažením Covidem-19.  

Testováno a ověřeno univerzitami a laboratořemi   

Kapénky a aerosoly z dýchacích cest, kontaminované virovými částicemi SARS-CoV-2 představují riziko nepřímého přenosu Covidu-19. Virová infekčnost infekčních kapének na plochách v čase klesá, a to v závislosti na typu materiálu a teplotě.

Studie(1) publikovaná v časopise Coatings Journal byla za podpory AGC provedena na různých materiálech počínaje kovy až po plavené sklo, akrylátové sklo (jako je Plexiglas®, Perspex®, atd.) a sklo s povlakem (Planibel Easy). Dosažený výsledek nám znázorňuje dobu, která je nezbytná pro to, aby se množství infekčních virových částic TCID50(2) snížilo a dokazuje, že virové částice SARS-CoV-2 zůstávají na skle s povlakem Planibel Easy, které bylo předtím vystaveno dennímu světlu (fotokatalytický efekt), aktivní po kratší dobu. Studie byla prováděna v experimentálním prostředí imitujícím reálné podmínky pod vedením Prof. Muylkense(3) z univerzity v Namuru (Belgie) a potvrzena Prof. Lucetem(4-5), Dr. Visseauxem(4-6) a Dr. Jérémiem Guedjem(4) z INSERM/Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (Francie). Během této studie byly použity virové částice reálného lidského SARS-CoV-2 ve stejné koncentraci jako je virová nálož pozorovaná u souboru pacientů infikovaných Covidem-19. 

V porovnání s plaveným nebo akrylátovým sklem je u skla Planibel Easy, které je vystaveno dennímu světlu, doba nezbytná pro inhibici 90 % virových částic SARS-CoV-2 o 37,5 % kratší. To znamená, že použití Planibelu Easy významně snižuje riziko virového přenosu, pokud se dotkneme jeho povrchu.  

Materiál Poločas rozpadu 
TCID50 (v hodinách)
Doba potřebná až k 90 % snížení 
TCID50 (medián, v hodinách)
Sklo Planibel Easy
vystavené dennímu světlu
4,1 13,5
Plavené sklo 
Akrylátové sklo
6,9 21,6
Nerezová ocel 3,5 11,9
 Hliník 2,3 7,3

 

Planibel Easy je tudíž rozumnou volbou pro okna, příčky, dveře a celou řadu společných nebo často dotýkaných ploch, například v obchodních a veřejných budovách, veřejné dopravě, nemocnicích, školách, sportovních a rekreačních zařízeních, hotelech apod.

Planibel Easy, sklo, které se nejen snadno čistí

Sklo Planibel Easy, které bylo nezávisle testováno a certifikováno, již proslulo svými samočisticími vlastnostmi, co se týče jeho povlaku. Dnes je dokázáno, že pokud na povlak dopadá denní světlo, rozpad částic SARS-CoV-2, tedy viru odpovědného za Covid-19, se na povrchu urychlí. 

AGC a výzkumné univerzitní týmy se snažily nalézt rychlé a účinné řešení proti šíření koronaviru. Tím, že AGC poodhalila první výsledky tohoto výzkumu u existujícího výrobku, umožnila zpracovatelům novátorského skla nabídnout řešení za rozumnou cenu, s cílem vykročit společně do lepší a bezpečnější budoucnosti. 

Sklo Planibel Easy může být kombinováno v izolačním dvojskle s ostatními produkty AGC, a to zejména s nízkoemisivním sklem. Planibel Easy je odolný proti korozi a chemickým vlivům a je k dispozici ve všech tepelně tvrzených, vrstvených, ohýbaných a opracovaných verzích, jakož i v izolačních dvojsklech a trojsklech. Pokud je sklo vystavené dennímu světlu a/nebo UV(A) záření, existují četné možnosti, jak váš prostor učinit ještě bezpečnějším.

Díky této nové výhodě stvrzuje sklo Planibel Easy závazek AGC Glass Europe v oblasti zdraví a bezpečnosti a zároveň představuje společensky odpovědný přínos naší společnosti tím, že zlepšuje každodenní život lidí na celém světě. 

Pro více informací o nových vlastnostech skla Planibel Easy, navštivte naše stránky na následující adrese: www.agc-yourglass.com.


    

(1) „Survival of SARS-CoV-2 on non-porous materials in experimental setting representative of fomites“ v Coatings Journal - https://www.mdpi.com/2079-6412/11/4/371
(2) TCID50 : Medián infekční dávky v tkáňové kultuře. Jde o měření počtu virových infekčních částic. 
(3) Namur Research Institute for Life Sciences (NARILIS), Molekulární virologie, Université de Namur, 61 rue de Bruxelles, 5000 Namur, Belgie
(4) Université de Paris, IAME, INSERM, Paříž, Francie 
(5) Jednotka kontroly infekcí, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital universitaire Bichat-Claude Bernard, Paříž, Francie 
(6) Virologie, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital universitaire Bichat-Claude Bernard, Paříž, FrancieSdílet tuto stránku

AGC Flat Glass Czech

Petra Takáčová
Marketingová komunikace
Tel : +420 417 50 20 42
Petra.Takacova@agc.com

AGC Glass Europe

Hugues Lefevre                        
Product Manager Health, Safety and Security Glass    
Mobile: +32 (0) 499 547 502     
Hugues.Lefevre@agc.com               

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 13 000 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).