AGC Glass Europe zapowiada nową gamę szkła float o mniejszym śladzie węglowym


AGC Glass Europe nieustannie dąży do zmniejszenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość. W ramach Planu działań na rzecz neutralności węglowej Grupa ogłosiła, że do końca 2022 r. będzie produkować szkło typu float o znacznie obniżonym śladzie węglowym wynoszącym poniżej 7 kg CO2 na m2 dla szkła bezbarwnego (o grubości 4 mm). 
Dzięki temu AGC – jeden z największych na świecie producentów szkła płaskiego – zmniejszy emisję dwutlenku węgla generowaną podczas produkcji tego szkła float o ponad 40% (1)

Aby osiągnąć neutralną pod względem emisji CO2 produkcję szkła do 2050 roku, należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy łańcucha wartości. Obejmuje to dekarbonizację procesów produkcji szkła, jak również eliminację wszystkich emisji CO2 z łańcucha dostaw poprzedzających nasze procesy oraz innych emisji pośrednich. Biorąc pod uwagę wszystkie emisje z łańcucha wartości, AGC może ogłosić pierwsze kroki na drodze do neutralności węglowej: do końca 2022 roku firma wprowadzi na rynek nową gamę szkła float o zmniejszonym śladzie węglowym. 

Produkcja szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla: podejście holistyczne

AGC przyjmuje holistyczne podejście do zrównoważonej produkcji szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla:

 1. Zrównoważone pozyskiwanie surowców
 2. Stosowanie wysokowydajnych pieców do topienia
 3. Zwiększone wykorzystanie stłuczki (szkła z recyklingu)
 4. Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii
 5. Optymalizacja transportu między zakładami Grupy dla procesów końcowych 
 6. Optymalizacja transportu gotowych produktów

Zastosowanie holistycznego podejścia do pierwszej produkcji o niskiej emisji dwutlenku węgla w Moustier 

Zakład produkcyjny AGC Glass Europe w Moustier w Belgii będzie pierwszym zakładem AGC produkującym szkło o niskiej emisji dwutlenku węgla, ponieważ został już z powodzeniem przystosowany do spełnienia niezbędnych surowych warunków. Zakład Moustier jest położony centralnie, co umożliwia pozyskiwanie zrównoważonych surowców i jest strategicznie usytuowany dla zapewnienia optymalnych dostaw do klientów. 

1. Zrównoważone pozyskiwanie surowców
Moustier – pierwszy zakład produkujący szkło float w Europie kontynentalnej – korzysta między innymi z lokalnej dostępności bardzo czystego piasku, który wymaga jedynie minimalnej obróbki przed wykorzystaniem w produkcji szkła float. Od kilku lat 75% surowców – nie tylko piasek, ale także inne surowce – jest transportowane barkami do zakładu położonego nad rzeką Sambre, gdzie są rozładowywane na miejscu. 

Soda kalcynowana jest ważnym surowcem do produkcji szkła, ponieważ obniża temperaturę topnienia piasku, głównego składnika szkła. Ślad węglowy sody kalcynowanej różni się znacznie w zależności od procesu jej produkcji. W zakładzie Moustier produkcja szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla będzie opierać się na sodzie kalcynowanej, która ma niższy ślad węglowy.

2. Stosowanie wysokowydajnych pieców do topienia 
Jeden z pieców w Moustier przeszedł niedawno remont na zimno (piece do topienia są poddawane gruntownemu remontowi co 15-18 lat) i korzysta z nowych technologii, takich jak elektroprzędzenie, które wykorzystuje energię elektryczną do topienia piasku, aby zmniejszyć zależność od importowanego gazu ziemnego. Ten innowacyjny proces produkcyjny stanowi ważny krok w planie działań na rzecz neutralności węglowej firmy.

3. Zwiększone wykorzystanie stłuczki (szkła z recyklingu)
Zakład w Moustier, położony na obszarze, na którym znajdują się liczne zakłady przetwórcze, wieloletni klienci i spółki zależne Grupy, od wielu lat zwiększa zawartość stłuczki szklanej w procesie produkcji szkła, wykorzystując kilka źródeł recyklingu. W przypadku nowego szkła float o zmniejszonym śladzie węglowym nowe źródła stłuczki szklanej znacznie zwiększą ilość szkła pochodzącego z recyklingu do ponad 50% (2)

4. Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii
AGC zmaksymalizuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na miejscu. W ojczyźnie AGC, Belgii, wszystkie dachy zakładów produkcyjnych i biur są wyposażone w zintegrowane z budynkiem ogniwa fotowoltaiczne, co pozwala zmniejszyć ślad węglowy firmy. Co więcej, firma posiada własną turbinę wiatrową działającą w zakładzie w Seneffe, zaledwie kilka kilometrów od Moustier. Na terenie zakładu w Moustier dodatkowa energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych będzie dostarczana z projektów energetycznych realizowanych na miejscu i poza zakładem (w tym z instalacji kogeneracyjnych i paneli fotowoltaicznych).

5. Optymalizacja transportu między zakładami Grupy dla procesów końcowych 
Również logistyka jest częścią holistycznej strategii AGC. W celu maksymalnego zwiększenia synergii między produkcją a procesem wykończenia oraz ograniczenia transportu i emisji CO2, AGC laminuje tafle szkła w szkło bezpieczne w zakładzie w Moustier, natomiast powłoki nakładane są w zakładzie powlekania w Lodelinsart, oddalonym o zaledwie 25 km.

6. Optymalizacja transportu gotowych produktów
Strategiczne położenie zakładu w Moustier zapewnia optymalne odległości transportu produktów końcowych. Pobliskie obszary północnej Francji, krajów Beneluksu i zachodnich Niemiec są gęsto zaludnione, a wiele milionów klientów znajduje się w odległości mniejszej niż 250 km.

Gama szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla oferująca różne możliwości obróbki

Do końca 2022 r. Grupa wprowadzi na rynek nową gamę szkła float o niskiej emisji dwutlenku węgla opartą na bezbarwnym szkle float, którego ślad węglowy został zmniejszony o ponad 40% (w porównaniu z podstawową produkcją AGC Glass Europe): poniżej 7 kg CO2 na m2 dla szkła bezbarwnego (o grubości 4 mm). 
To szkło float o niskiej emisji dwutlenku węgla będzie przetwarzane na kluczowe linie funkcjonalnych produktów szklanych AGC:

 • szkło bezpieczne: linia Stratobel i Stratophone
 • szkło do izolacji cieplnej: linia iplus
 • szkło do kontroli słonecznej: linie Stopray, ipasol i Energy 

Te nowe produkty ze szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla zapewnią taką samą estetykę, jakość i parametry techniczne jak tradycyjne produkty AGC ze szkła float. 

AGC planuje wykorzystać doświadczenia zdobyte w zakładzie w Moustier i stopniowo przenosić swoją strategię redukcji emisji dwutlenku węgla do innych zakładów, począwszy od zakładu w Seingbouse we Francji na początku 2023 roku. 

Davide Cappellino, prezes jednostki Szkła architektonicznego w Europie i Amerykach, podsumowuje: – Nasza pierwsza gama szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla jest kamieniem milowym w planie redukcji emisji przez AGC. Z przyjemnością oferujemy naszym klientom szkło, które od pozyskania surowców do ostatecznego montażu generuje około 40% mniej CO2 niż nasze standardowe szkło. Jest to znaczna redukcja i duży krok w kierunku neutralności węglowej w sektorze budowlanym.

 

(1) W porównaniu z podstawową produkcją AGC Glass Europe: deklaracja środowiskowa Planibel w bazie danych INIES
(2) Całkowita ilość stłuczki wprowadzanej do pieca float przy produkcji szkła bezbarwnego wynosi zazwyczaj około 20%.


VIDEO: AGC przyjmuje holistyczne podejście do zrównoważonej produkcji szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla.
https://youtu.be/pKMoa2oxjL0

Zdjęcia poniżej: © AGC Glass Europe     

 • Lewa:Zakład produkcyjny AGC Glass Europe w Moustier w Belgii będzie pierwszym zakładem AGC produkującym szkło o niskiej emisji dwutlenku węgla.
 • Prawa: Davide Cappellino : Nasza pierwsza gama szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla jest kamieniem milowym w planie redukcji emisji przez AGC.


Share this page

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
PR & komunikacja
Tel. kom.: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Flat Glass Czech

Petra Takáčová
Marketingová komunikace
Tel : +420 417 50 20 42
Petra.Takacova@agc.com

AGC Glass Europe, wiodący europejski producent szkła płaskiego

Firma AGC Glass Europe z siedzibą w Louvain-la-Neuve (Belgia) zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą szkła na potrzeby branży budowlanej (zewnętrzne oszklenia i wystrój wnętrz), samochodowej oraz innych (transport, energetyka, nowoczesne technologie).  Stanowi ona europejski oddział firmy AGC — światowego lidera w produkcji szkła płaskiego. Firma ma ponad 100 jednostek rozlokowanych w całej Europie i zatrudnia około 15.300 osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.agc-glass.eu (strona firmowa), www.agc-yourglass.com (szkło dla branży budowlanej) i www.agc-automotive.com (branża motoryzacyjna)