Duurzaamheidsverslag 2022 nu online


Ons Duurzaamheidsverslag staat nu online op www.agc-glass.eu en beschrijft de milieuprestaties in 2021 van AGC Glass Europe, dat actief is met twee divisies (de divisie Architecturaal Glas en de divisie Automotive). Deze prestaties zijn te danken aan de voortdurende inzet van alle vestigingen van AGC Glass Europe om de milieudoelstellingen van de onderneming tegen 2030 te halen! 

Productieactiviteiten: onze milieuprestaties voor 2021 in een oogopslag

Energieterugwinning en elektriciteitsproductie: AGC startte in 2009 met de plaatsing van zonnepanelen en warmterecuperatieinstallaties. Sindsdien is de elektriciteitsproductie gestaag toegenomen tot 32 221 MWh aan teruggewonnen en zelf opgewekte energie in 2021.

Lucht: Op een vergelijkbare basis hebben de Upstream Operations per ton verkocht glas de rechtstreekse CO2-uitstoot sinds 2002 met 10% verminderd. Het gebruik van zware stookolie is in deze periode consequent afgebouwd en in 2020 volledig stopgezet. In de specifieke stofuitstoot komt de verlaging sinds 1999 op ongeveer 63%.

Water: Van 1998 tot 2021 hebben we op vergelijkbare basis het waterverbruik met 69% weten te verminderen.

Vaste afvalstoffen: De Groep produceert ongeveer 220 000 ton vast afval per jaar, waarvan ongeveer 97% verder wordt gerecycled of ter plaatse teruggewonnen door haar leveranciers of aannemers. 

Transport: 57% van alle grondstoffen wordt per schip, binnenschip en trein vervoerd. Daardoor rijden er per jaar ongeveer 57 985 minder vrachtwagens op de weg. In 2021 is ongeveer 42 000 ton afgewerkte glasproducten met een combinatie van trein en vrachtwagen vervoerd, wat nog eens ongeveer 2 100 vrachtwagens van de weg haalde.  

Verpakking: Tegenwoordig is vrijwel alle glasverpakking herbruikbaar. AGC Glass Europe haalt een zeer hoog cijfer in het hergebruiken van verpakking. Zo wordt in België 98% van de verpakking opnieuw gebruikt.

Recycling: AGC Glass Europe recyclet ongeveer 1 000 000 ton glasgruis per jaar, een besparing van zo'n 1150 000 ton grondstoffen en 700 000 ton CO2-uitstoot.

Groene energieproductie in AGC-fabrieken

AGC begon in 2009 met de installatie van fotovoltaïsche panelen en warmterecuperatie-installaties. Er worden heel wat projecten bestudeerd om onze productie van groene energie verder op te drijven en om ons elektriciteitsverbruik van het net en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot te verminderen. Het meest recente bevestigde project betreft AGC’s floatfabriek in Seingbouse (Frankrijk), waar een ORC-installatie voor de terugwinning van afvalwarmte en een fotovoltaïsche energiecentrale zullen worden geïnstalleerd in samenwerking met het energiebedrijf E.ON.

Koolstofvoetafdruk 1:9

AGC Glass Europe volgt de totale koolstofvoetafdruk van haar activiteiten op volgens de richtlijnen van het GHG-protocol. De eerste berekening van de koolstofvoetafdruk van AGC werd uitgevoerd in 2009 en daarna telkens om de drie jaar tot in 2020. Hij wordt nu elk jaar berekend om de vooruitgang van ons koolstofstappenplan beter te kunnen volgen. Uit de laatste berekening blijkt dat de activiteiten van AGC Glass Europe rechtstreeks en onrechtstreeks verantwoordelijk zijn voor 3 535 000 ton CO2-uitstoot per jaar (referentiejaar 2020).

AGC Glass Europe berekent ook de koolstof die wordt vermeden dankzij het gebruik van haar producten, wat resulteert in 33 530 000 ton vermeden CO2. Dit betekent dat voor elke ton CO2 die AGC uitstoot, bijna 9 ton wordt vermeden dankzij het gebruik van onze producten.

 

Lees ons Duurzaamheidsverslag* op www.agc-glass.eu

 

(*) Het Duurzaamheidsverslag (in het Engels) is enkel online beschikbaar.Deel deze pagina

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
Public Affairs & Communication
Mobile: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Glass Europe, een Europees leider in vlakglas

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector en andere industriële sectoren (transport, solar-industrie en hightech). Het is de Europese tak van AGC, een wereldleider in vlakglas, met meer dan 100 locaties in heel Europa en heeft ongeveer 15.300 werknemers.
Meer info op www.agc-glass.eu (corporate site), www.agc-yourglass.com (glas voor de bouw) en www.agc-automotive.com (autoglas).