W konfiguratorze szkła zostało udostępnione nowe narzędzie – generator deklaracji środowiskowej produktu (EPD) AGC.


AGC Glass Europe, wiodący gracz w branży szklarskiej, uruchomił generator deklaracji środowiskowej produktów (EPD), wszechstronne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji uwzględniających zrównoważone aspekty w branży budowlanej. Jak dotąd nie uzyskano weryfikacji ze strony podmiotu zewnętrznego, niemniej jednak taka weryfikacja jest w toku, a jej wynik zostanie wkrótce podany do wiadomości publicznej. Generowane przez narządzie EPD odzwierciedlają zasady modelowania, wskazane w europejskich normach EN 15804+A2 i EN 17074. Generator EPD jest jednym z elementów narzędzia Glass Configurator AGC, ułatwiającego i przyspieszającego proces doboru właściwego szklenia.

Jak wiadomo, materiały i produkty budowlane stosowane w obiektach znacząco wpływają na ich ślad środowiskowy. Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) są bardzo istotne dla przeprowadzanej oceny zrównoważonego aspektu budynków w procesie analizy efektywności środowiskowej, czy też wpływu materiałów i produktów budowlanych na środowisko przez cały okres ich użytkowania. W pełni zintegrowany z konfiguratorem szkła generator EPD to pionierskie rozwiązanie, zawierające łatwe w użyciu wytyczne i przejrzyste opcje dla architektów i klientów, umożliwiające przeprowadzanie porównań w zakresie cyklu życia różnych produktów.

Architekci i inżynierowie mogą korzystać z konfiguratora szkła AGC (Glass Configurator), by przygotować najlepszą konfigurację oszklenia, a dzięki nowemu generatorowi EPD mają również możliwość pójść o krok dalej i automatycznie wygenerować konkretne EPD dla danej konfiguracji. Narządzie wylicza wiele potencjalnych skutków dla środowiska, związanych z konkretną konfiguracją i prezentuje kompleksowe, dokładne informacje na temat efektywności środowiskowej. EPD zawiera ponad 30 różnych wskaźników środowiskowych i wskaźników dla zasobów, tworząc szczegółową i wnikliwą analizę dla całego cyklu życia produktu. 
  
Część zawartych w EPD informacji będzie obowiązkowym elementem w Deklaracji właściwości użytkowych i Deklaracji zgodności dla wyrobu budowlanego, zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (CPR), a więc będą obowiązkowe dla każdego wyrobu budowlanego, oznaczanego symbolem CE. Co więcej, bez EPD często trudno będzie uzyskać certyfikaty środowiskowe typu LEED czy BREEAM. Niektóre krajowe przepisy w UE zachęcają, by wyniki EPD wykorzystywać do obliczenia wpływu na środowisko danego budynku. Dlatego EPD stanowią wielki atut w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę i pokazują, że odpowiedzialność środowiskowa ma coraz większe znaczenie w branży budowlanej.

Generator EPD firmy AGC to kolejne przydatne narzędzie dostępne w konfiguratorze Glass Configurator, które dołącza do wizualizatora szkła, wyszukiwarki produktów, kalkulatora grubości szkła i narzędzia akustycznego. Wszystkie one pomagają podejmować świadome decyzje, które są nie tylko zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, bez uszczerbku dla projektu lub jakości, ale które będą również podstawą do wygenerowania cyfrowego paszportu produktu w sektorze budowlanym, wprowadzanego jako obowiązkowy wymóg zgodnie z nowym rozporządzeniem CPR.

Więcej informacji o Generatorze EPD firmy AGC Glass Europe i innych dostępnych narzędziach można znaleźć tutaj: https://www.agc-yourglass.com/configurator/pl.

 Share this page

AGC Flat Glass Czech

Petra Takáčová
Marketingová komunikace
Tel : +420 417 50 20 42
Petra.Takacova@agc.com

AGC Glass Europe, wiodący europejski producent szkła płaskiego

Firma AGC Glass Europe z siedzibą w Louvain-la-Neuve (Belgia) zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą szkła na potrzeby branży budowlanej (zewnętrzne oszklenia i wystrój wnętrz), samochodowej oraz innych (transport, energetyka, nowoczesne technologie).  Stanowi ona europejski oddział firmy AGC — światowego lidera w produkcji szkła płaskiego. Firma ma ponad 100 jednostek rozlokowanych w całej Europie i zatrudnia około 15.300 osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.agc-glass.eu (strona firmowa), www.agc-yourglass.com (szkło dla branży budowlanej) i www.agc-automotive.com (branża motoryzacyjna)