Zpráva o udržitelnosti 2019 je již on-line


Zprávu o udržitelnosti již nyní naleznete on-line na http://www.agc-glass.eu/cs/udrzitelny-rozvoj. Uvádí všechny úspěchy, které AGC Glass Europe zaznamenala ve svých 2 divizích (divize Building & Industrial Glass a divize Automotive).

Náš příspěvek k Programu udržitelného rozvoje OSN
Stávající ročník obsahuje novou kapitolu související s Programem udržitelného rozvoje přijatého OSN v roce 2017. Mezi 17 cíli a 169 specifickými podcíli, které mají být dosaženy v roce 2030, identifikovala AGC Glass Europe 10 ekologických cílů a 18 specifických podcílů, kde díky používaným technologickým postupům a výrobkům hraje aktivní roli. Další podrobnosti naleznete na http://www.agc-glass.eu/en/sustainability/un-sustainable-development-goals (pouze v anglickém znění).

 

Rychlý pohled na naše ekologické úspěchy a výsledky

Zpětné získávání tepelné energie a výroba elektřiny: AGC zahájila montáž solárních panelů a systémů zpětného získávání tepla v roce 2009. Od té doby výroba elektrické energie prudce vzrostla a v roce 2018 představovala energie získaná díky rekuperaci a vlastní výrobě elektřiny 26 957 MWh.

Vzduch: Primary Operation snížily od roku 2002 o 17 % emise CO2 na tunu prodaného skla, a to na srovnatelném základě.  Od roku 1999 došlo ke snížení emisí prachu přibližně o 65 %.

Voda:  Od roku 1998 do roku 2018 se nám podařilo snížit spotřebu vody o 74 % na srovnatelném základě.

Pevné odpady:  V současnosti činí objem pevných odpadů vyprodukovaných Skupinou přibližně 225 000 tun ročně, z čehož je asi 96 % dále recyklováno nebo využito na závodech našimi dodavateli nebo smluvní stranou.

Doprava: 71 % surovin je dopravováno námořní nebo železniční dopravou, což představuje ročně o cca 56 800 kamionů na silnicích méně. V roce 2018 bylo cca 78 960 tun hotových výrobků přepravováno kombinovanou dopravou, vlaky a kamiony, čímž na silnicích ubylo každoročně cca 3 950 kamionů. 

Obaly: V dnešní době je většina přepravních obalů na sklo opakovaně použitelná.  AGC Glass Europe dosahuje v opětovném používání obalů velmi vysokou úroveň.  V Belgii je opakovaně používáno 98 % obalů.

Recyklace: AGC Glass Europe recykluje ročně cca 1 000 000 tun skleněných střepů, čímž ušetří 1 150 000 tun surovin a 300 000 tun emisí CO2.


Udržitelné výrobky: program Cradle-to-Cradle* 

Společnost AGC získala nové certifikáty Cradle to Cradle pro své vzorované sklo (březen 2018) a nedávno také pro protipožární sklo (květen 2019). Kromě toho došlo k prodloužení platnosti certifikátů C2C pro vrstvené bezpečnostní sklo (květen 2018), pro škálu dekorativních skel (srpen 2018) a izolačních skel (leden 2019).
Dále AGC Glass Europe zahájila výrobu svého prvního bezolovnatého zrcadla – Mirox 4Green. Tento vysoce kvalitní výrobek se vyznačuje použitím bezolovnatých laků a také svojí vysokou opacitou, což z něj činí ideální řešení pro aplikace využívající podsvícení. Mirox 4Green splňuje požadavky směrnice ROHS**. AGC Glass Europe rovněž vyvinula novou generaci vakuových dvojskel s vynikajícími izolačními parametry. Tento nový produkt s názvem Fineo totiž vykazuje tepelně izolační a akustické vlastnosti, které jsou stejné nebo lepší než u izolačních trojskel. 

S naší zprávou o udržitelnosti*** se již nyní můžete seznámit na http://www.agc-glass.eu/cs/udrzitelny-rozvoj 


*  Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikační známka udělovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
** Restriction of Hazardous Substances (Omezení používání některých nebezpečných látek).
*** Zpráva o udržitelnosti je k dispozici pouze on-line a v anglickém znění.Sdílet tuto stránku

AGC Glass Europe

Benoît Ligot
Corporate Communication Manager
Glass.communications@agc.com

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví (doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního světového výrobce plochého skla. Zaměstnává na 15 300 osob a má více než 100 závodů po celé Evropě.

Více informací naleznete na: www.agc-glass.eu (korporátní stránky), www.agc-yourglass.com (skla pro stavebnictví a interiérový design), www.agc-automotive.com (automobilové sklo).