AGC werkte een baanbrekende oventechnologie uit, die het energieverbruik tijdens het smelten en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Ontwerp van een warmte-oxyverbrandingsoven

Smeltactiviteiten zijn een zeer energie-intensief onderdeel van het glasproductieproces en vertegenwoordigen voor AGC de grootste energieconsumptie en uitstoot in de atmosfeer. Daarom optimaliseert en verbetert AGC voortdurend haar productieprocessen op vlak van milieu. In haar streven om de impact op het milieu beduidend te verlagen, ontwikkelde AGC een innovatieve zuurstofverbrandingstechnologie voor de productie van floatglas. 

#par-7471
#par-7456
Oxycombustion

-25%

lager verbruik smeltenergie

#par-7461
CO2 emissions reduction

-15%

minder CO2 uitstoot

#par-7466
NOx emissions reduction

-83%

minder NOx uitstoot

#par-7481
#par-7476

Traditionele floatglasovens gebruiken lucht als oxidatiemiddel. Lucht bevat ongeveer 21% zuurstof en 79% stikstof. De stikstof is nutteloos voor het verbrandingsproces en produceert stikstofoxiden (NOx) op een hoge temperatuur. Het gebruik van zuivere zuurstof in de plaats van lucht zou dus minder energie vragen voor de verbranding (de stikstof moet niet meer opgewarmd worden) en meteen de aanmaak van NOx tegengaan. Zodoende startte AGC Glass Europe met onderzoek inzake vlakglasovens die 100% zuurstof gebruiken als oxidator, in de plaats van lucht. De ontwikkeling van nieuwe technieken voor glasovens is een ingewikkeld project van lange duur. Er moesten heel wat hindernissen weggewerkt worden: het gebruik van oxyverbranding in de vlakglasindustrie was zeldzaam en economisch niet erg rendabel. Het stelde ook tal van technische uitdagingen. Nieuwe technologieën kunnen de levensduur van de oven of de kwaliteit van het glas aantasten. Bovendien draait een glasoven 7 dagen op 7 en de klok rond en kan niet zomaar stilgelegd en afgekoeld worden tijdens zijn levensduur (15-18 jaar). Daarom kunnen de meeste technologieën pas geïnstalleerd worden bij de heropbouw van een oven.  

Na jaren van onderzoek, talloze studies, nauwe samenwerking tussen R&D en productie, en met de externe partner Air Liquide, startte AGC Glass Europe een oven op die met zuivere zuurstof werkte in de plaats van lucht. Meer nog, AGC paste ook een mouw aan de kwestie van de rentabiliteit met de ontwikkeling van een systeem dat warmte van afvalgassen hergebruikt om zuurstof en aardgas voor te verwarmen voordat ze in de oven geïnjecteerd worden. Dat betekende meteen een flinke energiebesparing. De warmte-oxyverbrandingsoven was geboren! 

De oven van Boussois (Frankrijk), die blank float voor de bouw produceert, was de eerste floatoven in Europa die volledig op oxyverbranding werkte en werd meteen de milieuvriendelijkste floatoven ter wereld. Enkele jaren later startte AGC een tweede oven met dezelfde technologie in de vestiging van Retenice (Tsjechische republiek), die vooral float voor de autosector fabriceert. Deze tweede industriële toepassing bevestigde het potentieel van deze nieuwe technologie voor de productie van gekleurd autoglas van hoge kwaliteit, dat hogere kwaliteitseisen stelt dan architecturaal glas. 

#par-7516
#par-7506
schema of furnace
#par-7511
schema of furnace
#par-7536
#par-7531

We zijn volop op zoek naar manieren om onze milieu-impact te verlagen, door de optimalisering van onze productieprocessen, met zorg voor het milieu, en door de ontwikkeling van energie-efficiënte technologieën. Het ontwerp van de oven met warmte-oxyverbranding is een voorbeeld onder vele andere. We blijven aan de weg timmeren, om nog veel verder te gaan.

Marc, VP, Technology and Innovation

#par-7546
#par-7541

Focus op duurzaamheid

AGC Glass Europe startte haar eerste oven met warmte-oxyverbranding op in Boussois (Frankrijk). Deze oven bleek de milieuvriendelijkse floatoven ter wereld te zijn. Nadat de methode drie jaar op volledige schaal werd gebruikt in Boussois, waren de uitstootdoelen van de vestiging gehaald en zelfs overtroffen: de uitstoot van CO2, NOx en SOx daalde respectievelijk met 15%, 83% en 34,5%. Bovendien verbruikte de oven van de fabriek ook nog eens 25% minder energie. 

Meer over het ontwerp van een warmte-oxyverbrandingsoven en energie-efficiënte productietechnologieën is te vinden (enkel in het Engels) op agc-glass.eu/sustainability

#par-7556
#par-7551

Focus op innovatie

Als een alternatief voor het gebruikelijk ontwerp van een floatglasoven met lucht als oxidator, ontwikkelde AGC Glass Europe een oven die op zuivere zuurstof in de plaats van lucht werkt. Daarnaast werkte AGC een uniek warmteterugwinningssysteem uit om het aardgas en de zuurstof voor te verwarmen voordat ze in de oven worden geïnjecteerd. De oven van Boussois (Frankrijk), die blank architecturaal glas produceert, was de eerste floatoven in Europa die volledig op oxyverbranding werkte en werd meteen de milieuvriendelijkste floatoven ter wereld. Hij werd ontwikkeld in samenwerking met Air Liquide. Een tweede oven met gebruik van die zelfde technologie werd opgestart in de vestiging van Retenice (Tsjechische Republiek), die vooral gekleurd autoglas fabriceert. 

#par-7566
#par-7561

Dit project werd deels gefinancierd door het

"Europees Programma voor Milieu en Klimaat LIFE"

met de referentie LIFE07 ENV/F/179 and LIFE11 ENV/CZ/000488

Meer informatie over het project en zijn resultaten is te vinden (enkel in het Engels) op: 
http://www.oxyfuel-heatrecovery.com/ (Frankrijk)
en http://www.agc-hoxygas.eu/ (Tsjechische Republiek).
Schema's van het proces: © Air Liquide 

Meer verhalen over glas