#par-386

Vize „Look Beyond“

#par-376

Vize „Look Beyond” (Hleďme do budoucna) je filozofií Skupiny AGC, od které se odvíjí většina jejích činností.

Tuto hodnotu hodláme prosazovat v celosvětovém měřítku, a dokázat tak velký potenciál, který je vlastní celé naší Skupině.

„Look Beyond“- předvídat a hledět do budoucna.
„Look Beyond“ – rozvíjet perspektivy přesahující náš okruh znalostí a zkušeností.
„Look Beyond“ – pokračovat v inovaci a nikdy se nespokojit se stávajícím stavem.

#par-391
#par-406

Naše poslání

#par-396

AGC, každodenní základní součást našeho světa.
Jedinečné materiály a řešení AGC činí každý den život lidí na celém světě lepším. Toto poslání vyjadřuje hodnotu, kterou Skupina AGC hodlá nabídnout světu a je vlastně důvodem její existence.

I nadále budeme referenčním dodavatelem našich zákazníků na základě vztahu dlouhodobé důvěry, která je podpořena našimi jedinečnými materiály a řešeními, jež vycházejí z naší široké škály výrobků a technologií. Budeme pokračovat v nastolené cestě uspokojování potřeb zákazníků i společnosti, a tak přispívat ke zlepšení života lidí.

Příběhy našich skel