Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju w 2021 r.


Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jest teraz dostępny w Internecie pod adresem www.agc-glass.eu. Obejmuje on osiągnięcia spółki AGC Glass Europe za rok 2020 działającej w ramach 2 działów (działu szkła budowlanego i przemysłowego oraz działu motoryzacyjnego) w zakresie ochrony środowiska. Te osiągnięcia wynikają ze stałego zaangażowania wszystkich zakładów AGC Glass Europe w zapewnienie bardziej zrównoważonych operacji produkcyjnych oraz bardziej „zielonych” produktów i usług!

Operacje produkcyjne: nasze osiągnięcia za rok 2020 w skrócie 

Odzyskiwanie energii i produkcja elektryczności: Firma AGC rozpoczęła montaż paneli fotowoltaicznych i instalacji odzysku ciepła w 2009 r. Od tego czasu produkcja elektryczności stale rosła do poziomu 25 577 MWh odzyskanej i samodzielnie wytworzonej energii w 2020 r. Pod koniec 2020 r. firma AGC skonstruowała pierwszą turbinę wiatrową w obiekcie w Seneffe w Belgii.

Powietrze: Według porównywalnych statystyk zakłady surowcowe zmniejszyły bezpośrednie emisje CO2 na tonę sprzedanego szkła o 11% od 2002 r. W tym okresie konsekwentnie obniżano zużycie ciężkich olejów opałowych, a w 2020 r. całkowicie z nich zrezygnowano. Emisje pyłów zostały ograniczone o ok. 61% od 1999 r.

Woda: Od 1998 r. do 2020 r. udało nam się zmniejszyć zużycie wody o 69% według porównywalnych statystyk.

Odpady stałe: Obecnie ilość odpadów generowanych przez grupę wynosi ok. 234 000 ton/rok, z czego około 97% nasi dostawcy lub wykonawcy poddają dalszemu recyklingowi lub odzyskowi w zakładzie.

Transport: 56% surowców jest transportowanych statkami, barkami i pociągami, co oznacza około 50 170 ciężarówek mniej na drogach w skali rocznej. W 2020 r. około 40 300 ton produktów wykonanych ze szkła przetransportowano w sposób łączony – pociągiem i ciężarówkami, dzięki czemu w ciągu roku ok. 2000 ciężarówek nie musiało wyjechać na drogi.

Opakowania: Obecnie większość opakowań szklanych nadaje się do ponownego użytku. AGC Glass Europe w bardzo wysokim stopniu ponownie wykorzystuje opakowania. W Belgii współczynnik ten wynosi 98%.

Recykling: AGC Glass Europe poddaje recyklingowi ok. 1 000 000 ton stłuczki rocznie, oszczędzając ok. 1 150 000 ton surowca i obniżając poziom emisji CO2 o 700 000 ton.

Więcej szczegółów w języku angielskim w „Environmental Achievements

Cele środowiskowe do 2030 r.

W obecnych czasach w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu odpowiadamy za to, aby przyszłe pokolenia odziedziczyły świat rozwijający się w zrównoważony sposób. Społeczeństwo wie, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię zmian klimatu, że działania dziś mają przełożenie na sytuację jutro i że wszyscy powinni poczuć się za nią odpowiedzialni już teraz. Dlatego firma AGC Glass Europe wybrała sześć celów środowiskowych, które musi osiągnąć do 2030 r., jako punkt odniesienia traktując rok 2020. Cele te zakładają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, zużycia wody oraz produkcji odpadów, a także promowanie rozwoju nowych produktów z lepszymi parametrami środowiskowymi podczas całego cyklu życia, w tym ponownego ich wykorzystania po wycofaniu z użytku. 
Więcej szczegółów w języku angielskim w „Planning and objectives”.


Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jest już dostępny pod adresem http://www.agc-glass.eu/en/sustainabilityShare this page

AGC Glass Europe

Niels Schreuder
PR & komunikacja
Tel. kom.: +32 497 621 595
Niels.Schreuder@agc.com

AGC Glass Europe, wiodący europejski producent szkła płaskiego

Firma AGC Glass Europe z siedzibą w Louvain-la-Neuve (Belgia) zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą szkła na potrzeby branży budowlanej (zewnętrzne oszklenia i wystrój wnętrz), samochodowej oraz innych (transport, energetyka, nowoczesne technologie).  Stanowi ona europejski oddział firmy AGC — światowego lidera w produkcji szkła płaskiego. Firma ma ponad 100 jednostek rozlokowanych w całej Europie i zatrudnia około 13.000 osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.agc-glass.eu (strona firmowa), www.agc-yourglass.com (szkło dla branży budowlanej) i www.agc-automotive.com (branża motoryzacyjna)