Home > News > Press room > Archives

15/02/2012

 

Corporate Press release

AGC Glass Europe plant een vermindering van de productiecapaciteiten in België en Italië

Door de aanzienlijke overcapaciteit in combinatie met een sterk teruglopende vraag op de Europese glasmarkt, heeft AGC Glass Europe vandaag de vertegenwoordigers van het betrokken personeel geïnformeerd over haar voornemen om de oudste twee ovens (1) in Europa te sluiten. Het gaat om één van de vier ovens van de vestiging in Moustier (België) en om de oven in Salerno (Italië).

De oven in Moustier is aan het einde van zijn levenscyclus gekomen en zou midden maart worden gedoofd. Daar de markt geen enkel teken van herstel vertoont, kan er vandaag niet aan een eventuele herstelling gedacht worden. De concurrentie is en blijft fel en daarom wil de directie van de vestiging in Moustier de bedrijfsactiviteiten reorganiseren, kwestie van het concurrentievermogen op te trekken in deze kritische omstandigheden. Hierbij hoort een tweeledig plan dat vandaag op een  ondernemingsraad werd bekendgemaakt. Dat zou onder meer de huidige 719 arbeidsplaatsen met 123 kunnen terugschroeven. Daarover wordt vooraf nog gepraat met de vakbonden en ook zal overleg worden gepleegd over de begeleidende maatregelen, zoals de opzet van een tewerkstellingscel.

De vestiging van Salerno heeft een productieoven, een verwerkingslijn voor gelaagd glas en een distributiecentrum. De uitdeinende crisis en de lokale overcapaciteit treffen ook deze vestiging, die eind februari haar oven stil wil leggen. Daar zijn 125 mensen op een totaal van 140 bij betrokken. Deze maatregelen zullen samen met de vakbondsorganisatie worden besproken. De vestiging zal wel haar activiteiten in de veredeling en de distributie voortzetten.

(1) AGC Glass Europe telt 18 ovens voor de productie van vlakglas (float) gespreid over West-, Centraal en Oost-Europa. 


AGC Glass Europe, Europees leider in vlakglas

AGC Glass Europe is gevestigd in Brussel en produceert, veredelt en commercialiseert vlakglas voor de bouwsector (buitenbeglazing en interieurinrichting), de autosector, solar toepassingen en gespecialiseerde industrieën. Het is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld.

Meer informatie vindt u op www.agc-glass.eu (corporate website), www.yourglass.com (glaswebsite voor de bouw), www.agc-automotive.com (glaswebsite voor de autosector) en www.agc-solar.com (glaswebsite voor solar toepassingen).


Meer info:

AGC Glass Europe – Communications
Marie-Ange Dhondt
Tel.: +32 (0)2 674 34 28 - +32(0) 499 97 65 47
marieange.dhondt@eu.agc.com