Home > News > Press room > Archives

14/03/2017

 

Corporate Press release

AGC získala bronzový certifikát Cradle to Cradle Certified Bronze pro izolační skla

AGC Glass Europe pokračuje v plnění svých závazků zaměřených na trvalé zlepšování environmentální výkonnosti. Jakožto první a jediný výrobce skla na světě, který získal certifikát Cradle to Cradle Certified Bronze za svá izolační skla Thermobel a iplus/ipasol, nabízí dnes AGC nejširší portfolio produktů s certifikáty na úrovni Silver nebo Bronze.

Světové prvenství: Izolační skla Thermobel a iplus/ipasol získala certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM* Bronze
Škály Thermobel a iplus/ipasol jsou dalším jasným důkazem o vynikající odbornosti AGC ve výrobě izolačních skel. V současnosti jsou tyto produkty ve zvýšené míře navrhovány a používány v obytných a komerčních budovách. Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze pro tyto dvě škály skel je logickým rozšířením udržitelné environmentální vize AGC.

V rámci programu „Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program“ je prováděno ekologické hodnocení výrobků po celou dobu jejich životního cyklu. Získání certifikátu vyžaduje, aby výrobky splňovaly přísná kritéria v pěti kategoriích týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí. Škály skel AGC Thermobel a iplus/ipasol získaly v rámci celkového hodnocení počet bodů odpovídající kategorii Bronze, ve dvou kategoriích však dosáhly hodnocení Silver (Opětovné využití materiálu a Řádné hospodaření s vodou) a v jedné kategorii dokonce hodnocení Gold (Sociální odpovědnost).

Při použití zasklení Thermobel nebo iplus/ipasol Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze mohou architekti a projektanti poskytnout pro své projekty záruku, pokud jde o dodržení kritérií udržitelnosti, a dosáhnout tak vyšší hodnocení v environmentálních certifikačních programech pro budovy jako je LEED
.
Dlouhý proces s úspěšným výsledkem
Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM pro izolační skla se týká mnohem většího počtu zúčastněných osob než je tomu u jiných sklářských výrobků, protože hodnocení zahrnuje kromě samotného skla také všechny komponenty, které izolační dvojskla nebo trojskla obsahují, jako jsou rámečky, lepidla apod. Společnost AGC je prvním výrobcem skla, který absolvoval tento proces společně se svými dvanácti dodavateli a 40 závody AGC aktivně se podílejícími na výrobním procesu.

Každý dodavatel byl vyzván, aby poskytl podrobné údaje o chemickém složení materiálů používaných při výrobě izolačních skel Thermobel a iplus/ipasol, což představuje záruku udržitelnosti finálního výrobku požadovanou v rámci certifikačního procesu „Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program“.

Tento nově získaný certifikát je další etapou plnění závazků AGC v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

* Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikační známka udělovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute.


Podrobnější informace o činnosti AGC v oblasti životního prostředí můžete získat ve zprávě o životním prostředí na www.agc-glass.eu.
Další informace o tom, jak mohou výrobky AGC přispět k získání environmentálních certifikátů jako je LEED a BREEAM naleznete na stránkách www.yourglass.com/tools.


AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla
Společnost AGC Glass Europe se sídlem v Belgii vyrábí a zpracovává ploché sklo pro použití ve stavebním sektoru (exteriérové zasklívání a interiérové aplikace), v automobilovém průmyslu, v oblasti solárních aplikací a ve specializovaných odvětvích. Společnost je evropskou pobočkou společnosti AGC Glass, předního světového výrobce plochého skla. Základní motto společnosti, "Glass Unlimited", odráží řadu možností, jichž lze dosáhnout pomocí:
- skla, jakožto materiálu, který vyhovuje stále rostoucí škále potřeb (pohodlí, regulace spotřeby energie, zdraví a bezpečnost, estetika);
- inovace výrobků a procesů, která vychází z průběžného výzkumu vyspělých sklářských technologií;
- průmyslových zařízení zahrnujících více než 100 výrobních, zpracovatelských a distribučních firem v celé Evropě od Španělska až po Rusko;
- celosvětové prodejní sítě;
- zaměstnanců zaměřených na zákazníka.

V současné době zaměstnává společnost AGC Glass Europe zhruba 14 500 lidí.Další informace naleznete na :
www.agc-glass.eu (webové stránky společnosti)
www.YourGlass.com (sklo pro stavebnictví)


Obrazový materiál si můžete stáhnout zde:http://www.agc-photolibrary.com:80/photolibrary/press/Thermobel_C2C.html

Chcete-li získat další informace, obraťte se na:
AGC Flat Glass Czech – Marketing Communications
Petra Takáčová
Tel : +420 417 50 20 42
Mobile : +420 606 611 477
petra.takacova@eu.agc.com